Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Sairaanhoitajan rajattua lääkkeenmääräämistä koskeva asetus muuttuu vuodenvaihteessa

Sairaanhoitajan rajattua lääkkeenmääräämistä koskeva asetus muuttuu vuodenvaihteessa

13.12.2019 10:59 / Uutinen

Sairaanhoitajan määrättävissä oleva lääkevalikoima laajenee, kun lääkkeen määräämisestä annetun asetuksen muutos tulee voimaan 1.1.2020. Sairaanhoitajan rajattu lääkkeenmäärääminen edellyttää kirjallista määräystä. Mikäli määräykseen tehdään muutoksia, tulee niistä ilmoittaa Valviraan. Myös toimipaikkatietojen muutokset ilmoitetaan Valviraan.

Sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisen edellytyksenä on kirjallinen määräys, jossa todetaan ne lääkkeet, joita sairaanhoitaja saa määrätä, sekä mahdolliset lääkkeiden määräämiseen liittyvät rajoitukset. Kirjallisen määräyksen antaa toimintayksikön vastaava lääkäri.

Kirjallisen määräyksen antavan lääkärin tulee toimittaa Valviraan

  • jäljennös rajattua lääkkeenmääräämistä koskevasta kirjallisesta määräyksestä
  • jäljennös määräykseen tehdyistä muutoksista sekä
  • tieto määräyksen päättymisestä (esim. palvelussuhteen päättyessä).

Lääkkeenmääräämistä koskevan asetuksen muutoksen myötä rajatun lääkkeenmääräämisen piirissä oleva lääkevalikoima laajenee. Myös lääkärin antaman kirjallisen määräyksen kaava muuttuu toimintayksikköjä koskevien tietojen osalta.

Asetusmuutoksen takia ei tarvitse tehdä muutosilmoitusta Valviraan, jos lääkkeenmääräämistä tai toimipaikkaa koskeviin tietoihin ei tule muutoksia. Muutosilmoitus tarvitaan, jos määrättävissä olevien lääkkeiden valikoimaa laajennetaan tai jos toimipaikkatiedot muuttuvat.

Asetus voimaan 1.1.2020 – uudet tiedot päivittyvät Lääketietokantaan 1.3.2020

Lääkkeen määräämisestä annetun asetuksen muutos tulee voimaan 1.1.2020. Sairaanhoitajat eivät kuitenkaan voi määrätä asetuksessa mainittuja uusia lääkkeitä vielä tuolloin, sillä tarvittavat tiedot saadaan Lääketietokantaan 1.3.2020. Potilastietojärjestelmät tarkistavat automaattisesti, että määrättävä lääke on Lääketietokannan mukaan sairaanhoitajan määrättävissä.

Lue lisää:

Sairaanhoitajan määrättävissä oleva lääkevalikoima laajenee vuonna 2020 (STM:n tiedote 13.12.2019)

Sairaanhoitajan rajattu lääkkeenmääräämisoikeus (Valvira.fi)


Lisätietoja:

Jenni Kangas, ryhmäpäällikkö
puh. 0295 209 532

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi