Sisältöjulkaisija

null Sairaanhoitaja ei hakeutunut Valviran velvoittamiin tutkimuksiin - Valvira kielsi harjoittamasta ammattia

Sairaanhoitaja ei hakeutunut Valviran velvoittamiin tutkimuksiin - Valvira kielsi harjoittamasta ammattia

8.3.2011 12:43

28.2.2011

Dnro 1/05.01.03.02/2010

Poliisi toimitti Valviralle tutkintailmoituksen, joka koski sairaanhoitajan ammattitoiminnassaan tekemää lääkevarkautta ja huumausainerikosta. Sairaanhoitaja oli esitutkinnassa myöntänyt anastaneensa työpaikkansa lääkekaapista lähes vuoden ajan morfiiniampulleja, jotka hän oli käyttänyt itse pääasiassa työpaikallaan.

Sairaanhoitaja oli morfiinihävikkiä selviteltäessä myöntänyt, että hänellä oli päihdeongelma, minkä johdosta hänet oli ohjattu hoitoon ja siirretty toisiin tehtäviin. Hänellä oli päihdeongelman lisäksi todettu lievä masennus, johon hänelle oli määrätty masennuslääkitys.

Sairaanhoitaja oli aloittanut hoitoonohjauksen mukaiset käynnit A-klinikalla, mutta hoito oli jäänyt kesken. Hän ei myöskään saapunut enää työpaikalleen. Valvira kielsi väliaikaisesti 14.12.2009 antamalla päätöksellään sairaanhoitajaa harjoittamasta ammattiaan, kunnes asiassa saadaan sellainen selvitys, että Valvira voi ratkaista asian lopullisesti, kuitenkin enintään 30.9.2011 saakka. Valvira katsoi, että asiassa saadun selvityksen perusteella oli perusteltua aihetta olettaa, ettei sairaanhoitaja kyennyt potilasturvallisuutta vaarantamatta toimimaan terveydenhuollon ammattihenkilönä.

Valvira velvoitti sairaanhoitajan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994, ammattihenkilölaki) 25 §:n 1 momentin nojalla hankkimaan julkisyhteisön ylläpitämän psykiatrisen sairaalan osastolla tapahtuvaan erikoislääkärin suorittamaan tutkimukseen perustuvan lääkärinlausunnon terveydentilastaan ja kykenevyydestään toimia terveydenhuollon ammattihenkilönä. Valvira ei saanut pyytämäänsä lääkärinlausuntoa.

Koska sairaanhoitaja ei hakeutunut Valviran velvoittamaan ammatillisen toimintakyvyn ja terveydentilan selvittämiseen ja Valvira piti asiassa aiemmin saadun selvityksen perusteella sitä tarpeellisena, Valvira kielsi 28.2.2011 potilasturvallisuuden varmistamiseksi sairaanhoitajaa harjoittamasta ammattiaan ammattihenkilölain 25 §:n 5 momentin perusteella. Päätös on voimassa toistaiseksi.