Sisältöjulkaisija

null Sairaaloissa kiinnitettävä huomiota tietoliikenteen varajärjestelmien kehittämiseen

Sairaaloissa kiinnitettävä huomiota tietoliikenteen varajärjestelmien kehittämiseen

15.2.2018 10:19 / Uutinen

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) selvitti HUS:ssa 7.–8.11.2017 esiintyneitä tietoliikennehäiriöitä ja niiden vaikutuksia potilasturvallisuudelle. Tietoliikennehäiriöt haittasivat vakavasti HUS:n sairaaloiden potilastietojärjestelmien, laboratorio- ja kuvantamisjärjestelmien ja automaattisten lääkkeenjakojärjestelmien toimintaa.

Häiriötilanteen juurisyyksi paljastui konesalin keskuskytkimen vika, jonka taustalla oli muistin ylivuodon vioittama linjakortti. Vakavasta häiriötilanteesta huolimatta valvontaviranomaisten tai HUS:n tietoon ei tullut akuutteja, potilaiden turvallisuuden vaarantumiseen johtaneita tilanteita. Saadun selvityksen perusteella HUS:n toiminta häiriötilanteessa on ollut asianmukaista. HUS:ssa on myös ryhdytty ripeästi kehitystoimiin vastaavien häiriötilanteiden välttämiseksi.

Huomio hälytysjärjestelmään, valmiusjohtoon ja viestintään

HUS:ssa koetuista tietoliikennehäiriöistä tulisi ottaa oppia myös muissa sairaanhoitopiireissä. Sairaaloissa on kiinnitettävä huomiota varajärjestelmien kehittämiseen. Esimerkiksi HUS:n tapauksessa varautumista on parannettu varaamalla konesaliin varalinjakortti. Sekä ohjelmistojen että laitteiston ajantasaisuus varmistetaan HUS:ssa jatkossa huoltoikkunajärjestelyin ja tietoliikenneverkon elinkaarenhallintapalveluilla.

Tietoliikennejärjestelmän valvontaan ja organisaation toimivaan hälytysjärjestelmään tulee kiinnittää huomiota. Esim. HUS:ssa käynnistetään Security Operation Center (SOK) -toiminta, jonka avulla tietojärjestelmiin liittyvät häiriötilanteet havaitaan nopeasti ja niiden vaikutuksia kyetään arvioimaan nykyistä tehokkaammin. Myös tilanne- ja valmiusjohdon hälyttämisen käytäntöjä tehostetaan. HUS:n häiriötilanne nosti esiin myös sen, että tietojärjestelmiin tai tietoliikenneyhteyksiin liittyvissä häiriötilanteissa valmiusjohtoon tulee aina hälyttää myös ICT-asiantuntija.

Häiriötilanteiden viestintään on varattava riittävästi resursseja, mikä huomattiin myös HUS:n tietoliikennehäiriötilanteessa. Organisaatioissa on lisäksi varmistettava, että häiriötilanteissa tarvittavat sisäiset ja ulkoiset jakelulistat pidetään ajan tasalla.

Lisätietoja:

Keijo Oikarinen, ylitarkastaja
puh. 0295 209 430

Antti Härkönen, yli-insinööri
puh. 0295 209 530

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi