Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Sähkösavuketuotteiden tuoteilmoituksissa ja niiden kattavuudessa on paljon puutteita

Sähkösavuketuotteiden tuoteilmoituksissa ja niiden kattavuudessa on paljon puutteita

23.12.2019 09:00 / Uutinen

Valvira käynnisti syksyllä 2018 valvontaprojektin Valviralle tehtyjen tupakkalain mukaisten sähkösavuketuotteiden tuoteilmoitusten kattavuudesta. Projektiin valittiin yhdeksän suomalaista sähkösavukkeiden myyntiin erikoistunutta myyntiliikettä EU-CEG -tietojärjestelmän ja muiden käytettävissä olevien tietojen perusteella.

Myyntiliikkeitä pyydettiin toimittamaan Valviralle tiedot valikoimissaan myytävinä olevista sähkösavukkeista, niiden osista ja nikotiininesteistä. Suuressa osassa liikkeiltä saaduista tiedoista oli puutteellisuuksia.

– Yleisin puute oli tuotteiden TPD-ID -numeron puuttuminen. Tuotteen voi yksiselitteisesti identifioida vain TPD-ID -numerolla. Kun tuotteesta puuttuu TPD-ID -numero, on hyvin hankala selvittää, onko kyseisen yrityksen valikoimassa oleva tuote hankittu asianmukaisesti ilmoituksen tehneeltä toimijalta vai joltakin muulta, kertoo valvontaprojektin toteuttanut ylitarkastaja Ari Hirvonen ja jatkaa:

– Eräiden toimijoiden selvityksissä ei ollut myöskään yksiselitteisesti listattu kaikkia heillä sillä hetkellä myynnissä olevia tuotteita. Sen sijaan he toimittivat hyvin pitkiä tuotelistoja, joiden sisältämiä tuotteita he ilmoittivat olevan satunnaisesti yritysten varastoissa. Annettuja tietoja ei tämän vuoksi voitu hyödyntää valvontaprojektin tavoitteiden näkökulmasta, Ari Hirvonen toteaa.

Valviralle toimitetuista tiedoista puuttui usein myös tieto myytävinä olevien tuotteiden maahantuojasta tai valmistajasta. Suomessa saa olla myynnissä vain asianmukaisen ilmoituksen tehneeltä maahantuojalta hankittuja tuotteita. Myynnissä saa olla myös valmistajan itsensä Suomen markkinoille ilmoittamia tuotteita. Tällöin maahantuojien ei tarvitse tehdä ilmoituksia tuotteista.

Toiminnanharjoittajilta pyydettyjen selvitysten, muun selvitystyön ja lisäselvitysten avulla onnistuttiin täydentämään tietoja, jotta Valvira pystyi tekemään luotettavan arvion Suomen markkinoille tehtyjen sähkösavuketuotteita koskevien ilmoitusten kattavuudesta.

Arvioinnin perusteella osalla toiminnanharjoittajista asiat ovat järjestyksessä koskien heillä myynnissä olevien sähkösavuketuotteiden ilmoitusmenettelyjä. Merkittävää osaa Suomessa myynnissä olevista sähkösavuketuotteista ei ole kuitenkaan ilmoitettu lain edellyttämällä tavalla Suomen markkinoille EU-CEG -tietojärjestelmässä tai myyjä ei ole hankkinut niitä myyntiin asianmukaisen ilmoituksen tehneeltä maahantuojalta. Valvontaprojektin johtopäätöksenä voidaan myös todeta, että suurta osaa asianmukaisesti Suomen markkinoille ilmoitettujen ja myynnissä olevien sähkösavuketuotteiden ilmoitusmaksuista ei ole maksettu.

Projektin jatkotoimena Valvira tuottaa lisätietoa ja lisää ohjaustaan tupakkatuotedirektiiviin liittyvästä sähkösavuketuotteiden sääntelystä ja valvonnasta. Tiedon lisäämisen tarve koskee erityisesti Suomen markkinoille tuotavien sähkösavuketuotteiden ilmoitusmenettelyä. Maksamattomiin tuoteilmoitusmaksuihin Valvira aikoo lisäksi puuttua niitä koskeviin tuotteisiin kohdistuvin myyntikieltopäätöksin.

Lisätietoja:
Ari Hirvonen, ylitarkastaja, puh. 0295 209 359
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi