Sisältöjulkaisija

null Sähköisen reseptin kirjoittaminen ei onnistu, jos Valveri-rekisterissä on puutteita tai virheitä lääkärin tiedoissa

Sähköisen reseptin kirjoittaminen ei onnistu, jos Valveri-rekisterissä on puutteita tai virheitä lääkärin tiedoissa

24.2.2015 12:31 / päivitetty 19.11.2018 16:02 / Uutinen

Jotkut lääkärit eivät ole päässeet kirjoittamaan sähköisiä reseptejä, koska heidän tiedoissaan on puutteita Valviran ja aluehallintovirastojen ylläpitämässä yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen antajien rekisterissä (Valveri-rekisteri).

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajat ja itsenäiset ammatinharjoittajat (IAH) liitetään Kanta-palveluihin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämän koodistopalvelun rekisteritietojen avulla. Koodistopalvelu saa tiedot Valveri-rekisteristä. Tiedot siirretään koodistopalveluun automaattisesti kerran vuorokaudessa. Tietojen siirtyminen mahdollistaa liittymisen Kanta-palveluun ja siten sähköisen reseptin ja potilastiedon arkiston käytön.

Valveri-rekisteriin ei siirry tietoja mistään toisesta rekisteristä, eli itsenäisen ammatinharjoittajan ja palvelujen tuottajan on itse ilmoitettava toiminnassaan ja tiedoissaan tapahtuneista muutoksista lupaviranomaiselle. Itsenäiset ammatinharjoittajat ja aluehallintoviraston myöntämällä luvalla toimivat palvelujen tuottajat ilmoittavat muutoksista alueensa aluehallintovirastoon, joka vastaa tietojen viemisestä rekisteriin. Valviran myöntämällä luvalla toimivat palvelujen tuottajat ilmoittavat muutoksista Valviraan, joka puolestaan vastaa näiden tietojen viemisestä rekisteriin.

Jos muuttuneista tiedoista ei ole ilmoitettu, ja henkilön rekisteritiedoissa on puutteita tai virheitä, esimerkiksi Y-tunnus puuttuu Valveri-rekisteristä, hänen tietonsa eivät siirry THL:n koodistopalveluun. Tällöin sähköisen reseptin kirjoittaminen ei ole mahdollista.

Yksityisen terveydenhuollon toimintakertomusten antaminen vuosittain on erittäin tärkeää, koska lupaviranomaiset tarkistavat toimintakertomusten avulla muun muassa Valveri-rekisterin tietojen oikeellisuutta ja ajantasaisuutta. Vuoden 2014 toimintakertomukset on annettava helmikuun loppuun mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.valveri.fi.

19.11.2018 poistettu vanhentuneet yhteystiedot