Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Saattohoidossa olevan potilaan omaisten informointi on tärkeää

Saattohoidossa olevan potilaan omaisten informointi on tärkeää

3.1.2013 15:17 / Uutinen

Valvira muistuttaa lääkäreitä ja hoitajia siitä, että saattohoidossa olevan potilaan omaisille on annettava riittävästi ja ymmärrettävällä tavalla tietoa potilaan voinnista ja hoidosta sekä hoidon mahdollisista muutoksista. Saattohoidossa olevan potilaan voinnin heikkeneminen saattaa tulla omaisille yllätyksenä, vaikka heille olisi annettukin tietoa tilanteesta. Osa omaisista tarvitsee aikaa ja useita keskusteluja, joissa käydään läpi sairauden kulkua, etenemistä ja hoidon tavoitteita.

Lähestyvän kuoleman oireet on hyvä kertoa omaisille. Näitä oireita ovat mm. vähenevä tietoisuus ympäristöstä, hengityksen pinnallisuus ja hengityskatkokset, limaisuus, levottomuus ja lämpöily. Nielemisen heikkeneminen enteilee usein lähestyvää kuolemaa. Siinä vaiheessa on aiheellista arvioida lääkityksen tarvetta sekä varmistaa oireita lievittävän lääkehoidon onnistuminen antotapaa muuttamalla. Omaisille on aiheellista kertoa myös tästä asiasta, jotta voitaisiin välttää vaikutelma, että kuoleman olisi aiheuttanut säännöllisen lääkityksen poisjäänti tai esimerkiksi injektiona annettu kipulääke. Omaisten informoinnilla voidaan usein välttää myös tiedon puutteesta johtuvia hoitovirhe-epäilyjä.

Lue lisää saattohoidosta

Lisätietoja:

Ylilääkäri Sari Anttila, puh. 0295 209 409
Ylilääkäri Riitta Aejmelaeus, puh. 0295 209 431
Sähköposti: etunimi.sukunimi@valvira.fi