Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Riskinarviointi on tärkeää valvontakohteiden valinnassa

Riskinarviointi on tärkeää valvontakohteiden valinnassa

18.5.2016 09:12 / Uutinen

Valvira valitsee valvontakohteensa vuosittain riskinarvioinnin perusteella. Tämä tarkoittaa, että tietoja analysoimalla ja arvioimalla kartoitetaan riskien todennäköisyys ja niiden vaikutukset ja merkitys. Valvonta kohdistetaan erityisesti korkean riskin kohteisiin, eli kohteisiin, joiden valvonta on potilas- ja asiakasturvallisuusnäkökulmasta kiireellistä ja joihin voidaan valvonnan keinoin vaikuttaa. Riskinarvioinnin näkökulmaa määrittävät Valviran strategia sekä hallitusohjelman linjaukset.

-    Riskinarviointi on keskeinen tekijä vuosittaisten valvontakohteiden valinnassa, kertoo sosiaalineuvos Hanna Ahonen.
-    Kehitämme riskinarvioinnin menetelmiä jatkuvasti eteenpäin varmistaaksemme, että valvonta suunnataan oikeisiin kohteisiin.

Riskinarvioinnissa hyödynnetään myös kansainvälisiä kokemuksia.

-    Järjestimme juuri työpajan Ruotsin sisarorganisaatiomme IVOn (Inspektion för vård och omsorg) kanssa, Ahonen mainitsee.
-    Työpajassa korostui erityisesti se, että riskinarviointiin tarvitaan monenlaista, niin laadullista kuin määrällistäkin tietoa. Esimerkiksi käyttäjien kokemukset ovat arvokkaita riskinarvioinnissa.

Valvira tekeekin riskinarvioinnissa tiivistä yhteistyötä palveluntuottajien, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

-    Ennakoiva näkökulma ja asiakaslähtöisyys ovat vahvasti mukana riskinarvioinnin kehittämisessä ja valvontakohteiden valinnassa.

Lisätietoja:

Hanna Ahonen, sosiaalineuvos
puh. 0295 209 603

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi