Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Rintaimplantti ja anaplastinen suurisoluinen lymfooma

Rintaimplantti ja anaplastinen suurisoluinen lymfooma

28.11.2018 14:58 / Uutinen

Rintaimplantteihin mahdollisesti liittyvä anaplastinen suurisoluinen lymfooma (BIA-ALCL) on harvinainen non-Hodgkin lymfooman (imusolmukesyövän) alatyyppi. Vuonna 2016 Maailman terveysjärjestö (WHO) määritteli BIA-ALCL:lle spesifiset diagnostiset kriteerit.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) on eurooppalaisen ja kansainvälisen BIA-ALCL -seurantaryhmien jäsen. EU:n seurantaryhmä on useita vuosia sitten perustettu tätä harvinaista sairautta koskevan tiedon keräämiseksi ja jakamiseksi EU:n jäsenvaltioiden kesken.

BIA-ALCL:n kehittymistä ei vielä täysin ymmärretä, joskin useita mahdollisia tieteellisiä teorioita on esitetty. BIA-ALCL -seurantaryhmän käynnissä olevan työn tavoitteena on kattavan näyttöön perustuvan tieteellisen tiedon kerääminen päätöksenteon pohjaksi.

BIA-ALCL-tapauksia on raportoitu jonkin verran potilailla, joille on laitettu ns. karheat rintaimplantit. Kontrolloituja kliinisiä tutkimuksia, joissa olisi kattavasti verrattu karheita ja sileitä implantteja saaneita potilaita, ei kuitenkaan ole tehty. Luotettavaa tieteellistä näyttöä syy-seuraussuhteesta rintaimplanttien ja BIA-ALCL:n yhteydestä ei vielä ole olemassa, eikä BIA-ALCL.n mahdollista syntymekanismia ole vielä pystytty selvittämään.

EU:n tieteellisen komitean, SCHEER:n (Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks) lokakuussa 2017 esittämän asiantuntijanäkemyksen mukaan tieteellinen tieto ei vielä ole riittävää rintaimplanttien ja ALCL:n kehittymisen riskin mahdollisen yhteyden luotettavaksi arvioimiseksi.  Kansainvälinen seurantaryhmä näkee välttämättömänä lisätä BIA-ALCL:n tutkimusta ja seurantaa, jotta tätä sairautta voitaisiin ymmärtää paremmin.

Tietoisuuden sekä kansainvälisesti vahvistettujen BIA-ALCL-tapausten määrän kasvaessa Valvira haluaa muistuttaa kaikkia rintakirurgiaa harkitsevia siitä, että on tärkeää keskustella riskeistä ja hyödyistä hoitavan lääkärin kanssa. Lääkäreiden tulee sekä rintaimplantteja harkitsevien uusien potilaiden että tarkastukseen tulevien vanhojen potilaiden kanssa keskustella mahdollisesta BIA-ALCL:n riskistä. Potilaiden tulee rintaimplantteihin liittyvissä huolissa aina kääntyä heitä hoitavien terveydenhuollon ammattihenkilöiden puoleen.

 

Lisätietoja:

Jussi Holmalahti, johtaja, puh. 0295 209 500

Minna Kymäläinen, tarkastaja, puh. 0295 209 503

etunimi.sukunimi@valvira.fi

 

Lue lisää:

Kansainvälisen Tiedekomitean raportti (englanniksi)

SCHEER:n raportti rintaimplantteihin mahdollisesti liittyvästä anaplastisesta suurisoluisesta lymfoomasta (englanniksi, pdf)