Joukko ihmisiä
Valittu osio: Valvojan vinkkelistä

Sisältöjulkaisija

null Rakenteita muuttamalla sote-valvonta olisi nykyistä yhdenmukaisempaa, vaikka yhteistyö aluehallintovirastojen kanssa on tiivistä nytkin

Rakenteita muuttamalla sote-valvonta olisi nykyistä yhdenmukaisempaa, vaikka yhteistyö aluehallintovirastojen kanssa on tiivistä nytkin

Markus Henriksson 29.11.2021 / päivitetty 29.11.2021 09:40

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontatehtävien järjestelyjä ja viranomaisrakenteita on pohdittu kauan. Keskeinen kysymys on edelleen, onko tarkoituksenmukaista, että sote-alan lupa- ja valvontatoiminnassa on peräti seitsemän organisaatiota, joilla on rinnakkainen ja päällekkäinen toimivalta.

Valviralla ja kuudella aluehallintovirastoilla on sote-asioidensa käsittelyssä lakisääteinen työnjako, joka ei aina toteudu selkeästi. Aluehallintovirastojen menettelyt ja ratkaisut eivät myöskään ole samanlaisissa asioissa aina yhdenmukaisia keskenään tai Valviran päätösten kanssa.

Sote-lupa- ja valvontatehtävien rakenteellinen nykytila ei ole paras mahdollinen. Rakenteita muuttamalla voisimme myös paremmin tukea hyvinvointialueita niiden valvontatehtävissä.

Yhdenmukaisempaan ja vaikuttavampaan valvontaan resursseja yhdistämällä

Valviran ja aluehallintovirastojen resurssien käyttöä voitaisiin niitä yhdistämällä tehostaa, jolloin luvanhakijoiden ja valvonnan kohteiden yhdenvertaisuus toteutuisi nykyistä paremmin. Tiedonkulku, tiedon tuottaminen ja tietoon perustuvan valvonnan kehittäminen olisi integroidussa virastossa nykyistä helpompaa.

Valviran mielestä Suomeen tulisikin perustaa sote-alan lupa- ja valvontavirasto, jonka tehtävissä yhdistettäisiin Valviran ja aluehallintovirastojen sote-tehtävät. Näin on tehty Ruotsissa. Inspektion för vård och omsorg (ivo.se) -virastoon on yhdistetty keskushallinnon ja aluehallinnon sote-lupa- ja valvontatehtävät. IVO on onnistunut yhdistämään alueosastojensa avulla alueellisen asiantuntemuksen keskitettyihin toimintoihin ja yhtenäisiin prosesseihin. Kullakin alueosastolla on myös valtakunnallisia tehtäviä. Tämä valtakunnallisuuden ja alueellisuuden ”hybridimalli” toimii Ruotsissa tiettävästi hyvin.

Selvitystyö jatkuu

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmaan on kirjattu, että sote-palveluiden valvonta-, lupa- ja ohjaustehtäviä selvitetään. Aluehallinnon ja monialaisten maakuntien parlamentaarisen selvitystyön valmisteluryhmä asetti syksyllä 2020 valtiovarainministeriöön työryhmän selvittämään Valviran ja aluehallintovirastojen sote-palveluiden valvonta-, lupa- ja ohjaustehtävien uudelleenjärjestelyvaihtoehtoja.

Työryhmä totesi, että vaihtoehtoja on kolme ja kolmannen sisällä kaksi:

1) Aluehallintovirastot organisoidaan sisäisesti, ja aluehallintovirastojen ja Valviran tehtäväjako säilyy entisellään.
2) Aluehallintovirastojen ja Valviran tehtäväjakoa selvitetään, mutta ne pysyvät eri organisaatioina.
3) Tehtävät kootaan yhteen joko monialaiseen virastoon tai valtakunnalliseen sote-alan virastoon. Parlamentaarinen selvitystyöryhmä ei ottanut näihin vaihtoehtoihin kantaa, vaan totesi, että tarvitaan lisää selvitystyötä (Aluehallinnon ja monialaisten maakuntien parlamentaarinen selvitystyö, Valtionvarainministeriön julkaisuja 2021:1, vm.fi).

Sosiaali- ja terveysministeriö perusti oman työryhmän toimialansa lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleen järjestelymahdollisuuksien selvittämiseksi. Työryhmä ehdottaa raportissaan valtakunnallisen sote-valvontaviraston perustamista siten, että uuteen virastoon siirrettäisiin kaikki Valviran nykyiset tehtävät ja kaikki sosiaali- ja terveysministeriön ohjauksessa olevat aluehallintovirastojen Perusturva, oikeudet ja luvat (POL) -vastuualueiden tehtävät. Aluehallintovirastojen johto ei pidä ehdotusta niin kannatettavana kuin muita vaihtoehtoja muun muassa siksi, että muutos voisi vaarantaa aluehallinnon kokonaistoiminnan ja alueellisen asiantuntemuksen.

Viimeisin työryhmä on valtionvarainministeriön asettama Valtion aluehallinnon virastorakenteen ja tehtävienjaon selvityshankkeen valmisteluryhmä, joka tarkastelee aluehallinnon kokonaisuutta. Sen on tarkoitus saada työnsä valmiiksi maaliskuun loppuun 2022 mennessä. Ryhmän johtopäätöksillä on varmasti merkitystä sille, minkä kohtalon uutta toimialavirastoa koskeva sosiaali- ja terveysministeriön ehdotus kokee.

Selvitystyö siis jatkuu, ja päätösten aikataulu on avoin. Kyseessä on monitahoinen kokonaisuus.

Yhteistyö aluehallintovirastojen kanssa jatkuu tiiviinä

Valviran ja aluehallintovirastojen yhteistyö nykyrakenteissakin on toki tiivistä, hyvää ja antoisaa, vaikka näkemyseroja viranomaisrakenteiden kehittämisestä onkin. Rakenteita muuttamalla voisimme kuitenkin päästä vieläkin pidemmälle yhteistyössämme.

Pidämme aluehallintovirastojen kanssa yhdessä huolta siitä, että valvontaviranomaisyhteistyötä tehdään sosiaali- ja terveydenhuollossa joka tapauksessa kaikissa tilanteissa mahdollisimman tehokkaasti ihmisten turvallisuuden varmistamiseksi. Valvira kehittää aluehallintovirastojen ohjaustehtäväänsä vuorovaikutteisesti, muun muassa monissa tiiviisti toimivissa yhteistyöryhmissämme. Valtaosin toimimme nykytilanteessakin yhdenmukaisesti, mutta uudenlaisissa virastorakenteissa voisimme toimia vieläkin yhdenmukaisemmin.

Markus Henriksson

Markus Henriksson

ylijohtaja

Kommentit (1)

Lisää kommentti
Irjan Millovarri Suolocielgi 9.12.2021 12:49 1

Järkevältä kuulostaa yhdistäminen