Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Rajoitustoimenpiteiden käyttö kehitysvammahuollon ympärivuorokautisissa yksiköissä edellyttää asiantuntijatiimiä

Rajoitustoimenpiteiden käyttö kehitysvammahuollon ympärivuorokautisissa yksiköissä edellyttää asiantuntijatiimiä

13.8.2021 12:50 / Uutinen

Kehitysvammalaki edellyttää kehitysvammaisten ympärivuorokautisissa yksiköissä käytettäviin rajoittamistoimenpiteisiin asiantuntijatiimiä. Asiantuntijatiimin järjestämisessä, kokoonpanossa, roolissa ja tehtävissä on kuitenkin Valviran selvitysten ja valvontahavaintojen perusteella puutteita.

Asiantuntijatiimin tehtävä on arvioida ja seurata rajoitustoimenpiteiden käyttöä ja edistää kehitysvammahuollon asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja itsenäistä suoriutumista, jotta hänen oikeutensa hyvään hoitoon ja huolenpitoon toteutuisi. Tiimissä täytyy olla riittävä osaaminen vaativan hoidon ja huolenpidon toteuttamista ja seurantaa varten, mikä käytännössä tarkoittaa vähintään lääkäriä, psykologia ja sosiaalityöntekijää. Lisäksi tiimissä voi olla muita sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä.

Toimintayksikön ei tarvitse palkata asiantuntijatiimiä omaksi työvoimaksi, vaan tiimin jäsenet voivat olla ostopalveluna hankittuja tai tiimi voi olla useamman yksikön yhteinen. Olennaista on, että asiantuntijatiimi tuntee asiakkaat ja yksikön toiminnan, jotta se pystyy antamaan tarvittavan asiantuntija-avun. Tiimi ei voi toimia ainoastaan konsultoivana tiiminä, vaan sen tulee suunnitelmallisesti ja säännöllisesti seurata ja arvioida rajoitustoimenpiteiden käyttöä, osallistua rajoitustoimenpiteiden ennalta ehkäisevien toimenpiteiden suunnitteluun ja muiden kuin rajoittavien keinojen löytämiseen.  Asiantuntijatiimi ei tee rajoitustoimenpiteitä koskevia päätöksiä. Asiantuntijatiimin toiminta ja jäsenet täytyy kirjata yksikön omavalvontasuunnitelmaan.

Vastuu asiantuntijatiimin hankkimisesta on palveluntuottajalla. Kunnan tehtävänä on palvelujen järjestämis- ja valvontavastuullisena varmistaa, että rajoittamistoimenpiteitä käyttävissä yksiköissä on lain mukainen asiantuntijatiimi ja että toiminnassa muutoinkin huomioidaan kehitysvammalain säädökset.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Sari Vuorilampi, 0295 209 316

Ohje asiantuntijatiimin järjestämisestä kehitysvammahuollon ympärivuorokautisissa yksiköissä (pdf)

Selvitys itsemääräämisoikeuden toteutumisesta kehitysvammahuollon asumis- ja laitospalveluissa vuonna 2019 (valvira.fi)

Rajoitustoimenpiteiden käyttö kehitysvammaisten asumispalvelussa edellyttää asiantuntijatiimiä (valvira.fi)