Sisältöjulkaisija

null Radiologien puute voi vaarantaa potilasturvallisuuden päivystysaikana

Radiologien puute voi vaarantaa potilasturvallisuuden päivystysaikana

13.4.2012 08:20

13.4.2012

Valviran näkemyksen mukaan radiologian erikoislääkärien niukkuus, päivystystoiminnan painottuminen merkittäviltä osin erikoistumassa olevien lääkärien vastuulle sekä päivystysaikainen suuri työmäärä saattavat vaarantaa päivystysaikaisen potilasturvallisuuden.

Valvira katsoo, että sairaanhoitopiirien olisi tarpeen kehittää radiolo-gista päivystysjärjestelmää yhdessä niin, että riittävä asiantuntemus voitaisiin varmistaa maanlaajuisesti kaikkina vuorokauden aikoina. Koska radiologisista tutkimuksista on mahdollista antaa lausunto myös sähköisesti, olisi syytä selvittää mahdollisuutta esimerkiksi keskitetyn valtakunnallisen tai ainakin alueellisesti laaja-alaisen takapäivystyksen järjestämiseen.

Kuvantamistoiminnan laatu sairaanhoitopiirissä (pdf)