Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Puutteita vanhustenhuollon palveluasumisen lääkäripalvelujen järjestämisessä

Puutteita vanhustenhuollon palveluasumisen lääkäripalvelujen järjestämisessä

11.12.2019 09:41 / Uutinen

Vuoden 2019 valvontahavaintojen perusteella lääkäripalvelujen järjestäminen vanhustenhuollon tehostetun palveluasumisen toimintayksiköihin on ollut puutteellista. Kunnat/kuntayhtymät vastaavat vanhustenhuollon palveluasumisen lääkäripalvelujen järjestämisestä. Kunnilla on myös ensisijainen vastuu alueellaan tuotettujen sosiaalihuollon palvelujen valvonnasta. Lääkäripalvelujen järjestämisen lähtökohtana on aina yksikön asiakkaiden palvelujen tarve.

Valviran ja aluehallintovirastojen valvontahavaintojen perusteella vanhustenhuollon palveluasumisen lääkäripalvelujen järjestämisessä on ollut puutteita. Asiakkaille tarjottu palvelu ei ole ollut yhdenvertaista, sillä lääkäripalvelujen järjestämisessä on ollut suurta vaihtelua sekä eri kuntien että yksityisten palveluntuottajien välillä. Kuntien kilpailutusmenettelyt poikkeavat myös toisistaan.

Kunnat vastaavat lääkäripalvelujen järjestämisestä – lähtökohtana asiakkaiden palvelujen tarve

Lääkäripalvelujen järjestäminen vanhustenhuollon palveluasumisessa on kuntien/kuntayhtymien vastuulla. Mikäli palveluja tuottaa yksityinen toimija, tulee kunnan/kuntayhtymän sopia lääkäripalvelujen järjestämisestä palveluntuottajan kanssa. Tieto siitä, mitä palvelujen järjestämisestä on sovittu, auttaa kuntia niiden valvontavastuun toteuttamisessa: kunta valvoo alueellaan tuotettuja sosiaalihuollon palveluja ja vastaa niiden asianmukaisesta toteuttamisesta.

Lääkäripalvelujen järjestäminen palveluasumisen yksiköihin arvioidaan aina asiakkaiden tarpeiden perusteella. Lääkäripalvelujen tulisi olla saatavilla, kun asiakas niitä tarvitsee. Pelkästään etäkonsultaationa tuotettu lääkäripalvelu ei ole potilaan oikeuksien näkökulmasta riittävää.

Asiakasturvallisuuden ja oikea-aikaisen avun saamisen näkökulmasta on tärkeää varmistua erityisesti siitä, että lääketieteellinen hoidon tarpeen arviointi ja tarvittava lääketieteellinen diagnosointi sekä säännöllinen lääkehoidon seuranta ja arviointi toteutetaan asianmukaisesti.

Lue lisää:

Valviran ja aluehallintovirastojen tarkastuskäynnit vanhusten hoivakodeissa – samanlaiset ongelmat toistuivat monin paikoin (Valviran verkkouutinen 18.3.2019)

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ohjauskirje kunnille (helmikuu 2019)

Vanhustenhuollon palveluasumisen lääkäripalvelujen järjestäminen (valvira.fi)

Lisätietoja:

Reija Kauppi, lakimies
puh. 0295 209 429

Mervi Tiri, ylitarkastaja
puh. 0295 209 341

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi