Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Puolustusvoimien terveydenhuollon suunnitelmallisen valvonnan raportti on julkaistu

Puolustusvoimien terveydenhuollon suunnitelmallisen valvonnan raportti on julkaistu

2.4.2019 12:39 / Uutinen

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto toteutti vuosina 2016-2018 yhteensä 23 suunnitelmalliseen valvontaan perustuvaa ohjaus- ja arviointikäyntiä puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen terveysasemille. Käynneistä 5 toteutettiin yhteistyössä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) kanssa. 

Varusmiesten terveydenhuollon järjestäminen kuuluu Pääesikunnan Logistiikkalaitokseen kuuluvalle Sotilaslääketieteen keskukselle (SOTLK). Terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun lain 1.1.2016 voimaan tulleella muutoksella puolustusvoimien terveydenhuollon organisaatiovalvonta ja ohjaus säädettiin Valviran ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tehtäväksi.

Lue lisää

Puolustusvoimissa terveydenhuollossa on onnistuttu hyvin (Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tiedote 1.4.2019)

Puolustusvoimien terveydenhuollon suunnitelmallinen valvonta vuosina 2016-2018. Raportti (avi.fi)

Lisätietoja Valvirassa:

Leena-Maija Vitie, lakimies, puh. 0295 209 440

Leena Kinnunen, ylitarkastaja, puh. 0295 209 420