Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Puolustusvoimien terveydenhuollon ja vankiterveydenhuollon valvonta on käynnistynyt Valvirassa ja Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa

Puolustusvoimien terveydenhuollon ja vankiterveydenhuollon valvonta on käynnistynyt Valvirassa ja Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa

8.6.2016 09:38 / Uutinen

Valvira ja Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ovat 1.1.2016 lähtien vastanneet Puolustusvoimien terveydenhuollon ja vankiterveydenhuollon organisaatiovalvonnasta ja tähän liittyvästä ohjauksesta. Toimivallan piiriin kuuluvat muun muassa Sotilaslääketieteen keskuksen 18 terveysasemaa varuskunnissa, vankiloiden 27 poliklinikkaa sekä somaattinen ja psykiatrinen vankisairaala. Ohjaus ja valvonta kuuluvat ensisijaisesti Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle. Valviran tehtävänä on ohjata sen toimintaa valvonnan ja siihen liittyvän ohjauksen toimeenpanossa. Valviran toimivallan piiriin kuuluvat lisäksi periaatteellisesti tärkeät tai laajakantoiset asiat.

Ohjauksen ja valvonnan painopiste ohjaus- ja arviointikäynneissä – kokemukset myönteisiä

Organisaatiovalvontaan liittyvän ohjauksen ja valvonnan pääpaino on suunnitelmallisissa ja yhteistyöhön perustuvissa ohjaus- ja arviointikäynneissä, joiden tavoitteena on ennaltaehkäistä potilasturvallisuutta vaarantavien olosuhteiden ja käytäntöjen syntymistä. Käynteihin liittyy molemminpuolinen tietojen vaihto, jota helpottamaan on laadittu sähköinen lomake kysymyksineen. Ohjaus- ja arviointikäynnit toteutetaan vuosisuunnitelman mukaan: käynnit on aloitettu huhtikuussa ja niitä on tehty neljään Puolustusvoimien ja viiteen Vankiterveydenhuollon kohteeseen. Aluehallintovirasto toteuttaa pääosan käynneistä. Valvira on ollut mukana kahdella vankilaan tehdyllä käynnillä. Vuoden 2016 aikana käydään 40 %:ssa sekä Puolustusvoimien terveydenhuollon että vankiterveydenhuollon yksiköistä.

Kokemukset ohjaus- ja arviointikäynneistä ovat olleet molemmin puolin myönteisiä. Käynneillä on saatu kokonaiskuva toimipaikan toiminnasta. Lisäksi toimipaikan edustajia on ohjattu asioissa, joista heillä on ollut epätietoisuutta tai joissa potilaiden hoidossa on vaikuttanut olevan parantamisen varaa.

Lue lisää:

Vuoden vaihde tuo useita muutoksia Valviran tehtäviin (31.12.2015)

Lisätietoja Valvirassa:

Leena Kinnunen, ylitarkastaja
puh. 0295 209 420

Leena-Maija Vitie, lakimies
puh. 0295 209 440

Lisätietoja Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa:

Johanna Törmä, terveydenhuollon ylitarkastaja
puh. 0295 017 621

Matti Vainiokangas, terveydenhuollon ylitarkastaja
puh. 0295 017 563