Sisältöjulkaisija

null Potilasturvallisuutta koskevista asioista vaikeneminen terveydenhuollossa ei ole kenenkään etu

Potilasturvallisuutta koskevista asioista vaikeneminen terveydenhuollossa ei ole kenenkään etu

21.3.2012 12:55 / Uutinen

Valvira on lähettänyt terveyskeskuksille ja sairaanhoitopiireille ohjeen, jossa se muistuttaa toimintayksiköitä avoimen turvallisuuskulttuurin tärkeydestä ja velvollisuudesta valvoa omaa toimintaansa.

Terveydenhuoltolain mukaan julkisen terveydenhuollon toimintayksiköiden on laadittava laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanoa koskeva suunnitelma. Siinä on muun ohella sovittava avointa turvallisuuskulttuuria tukevista arvoista ja menettelytavoista.

Ohje 4/2012: Avoin turvallisuuskulttuuri edistää potilasturvallisuutta ja auttaa työnantajaa valvomaan toiminnan asianmukaisuutta

Lisätietoja: lakimies Hanna Linna, p. 0295 209 427