Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Potilasturvallisuus voi vaarantua päivystyspisteissä, joissa ensiarvion tekeminen potilaan hoidon tarpeesta ja hoidon kiireellisyydestä päättäminen on annettu kategorisesti hoitajan tehtäväksi

Potilasturvallisuus voi vaarantua päivystyspisteissä, joissa ensiarvion tekeminen potilaan hoidon tarpeesta ja hoidon kiireellisyydestä päättäminen on annettu kategorisesti hoitajan tehtäväksi

4.9.2014 11:15 / Uutinen

Valvira katsoo, että sellainen terveydenhuollon päivystyspisteiden käytäntö, jossa ensiarvion tekeminen potilaan hoidon tarpeesta ja hoidon kiireellisyydestä päättäminen on kategorisesti annettu hoitajan tehtäväksi, voi vaarantaa potilasturvallisuutta. Käytäntö on tullut esille muutamien valvonta-asioiden käsittelyn yhteydessä. Viimeksi Valvira on kiinnittänyt asiaan huomiota selvittäessään iäkkään potilaan tutkimista ja hoidon tarpeen arviointia.

Lue kanteluratkaisun lyhennelmä

Lisätietoja:

Lääkintöneuvos, ryhmäpäällikkö Markus Henriksson, puh. 0295 209 401
Ylilääkäri Sari Anttila, puh. 0295 209 409