Nippu päätöksiä
Julkaisut ja määräykset

Sisältöjulkaisija

null Potilaan oikeudet pohjoissaameksi

Potilaan oikeudet pohjoissaameksi

30.11.2016 11:00

Potilaalla on oikeus saada hyvää terveyden- ja sairaanhoitoa. Potilaan ihmisarvoa, vakaumusta ja yksityisyyttä on kunnioitettava. Terveyspalveluita on annettava yhdenvertaisesti niin, että ihmisiä ei aseteta ilman hyväksyttävää perustetta eri asemaan esimerkiksi iän, terveydentilan, vammaisuuden tai asuinpaikan perusteella.

Potilaan oikeudet pohjoissaameksi (pdf)