Valviran esitteitä ja materiaaleja pöydällä.
Julkaisut ja määräykset

Sisältöjulkaisija

null Potilaan oikeudet

Potilaan oikeudet

30.11.2016 13:21

Potilaalla on oikeus saada hyvää terveyden- ja sairaanhoitoa. Potilaan ihmisarvoa, vakaumusta ja yksityisyyttä on kunnioitettava. Terveyspalveluita on annettava yhdenvertaisesti niin, että ihmisiä ei aseteta ilman hyväksyttävää perustetta eri asemaan esimerkiksi iän, terveydentilan, vammaisuuden tai asuinpaikan perusteella.

Lue lisää:

Potilaan oikeudet (pdf)