Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Pohjoismaista yhteistyötä potilasturvallisuuden edistämiseksi

Pohjoismaista yhteistyötä potilasturvallisuuden edistämiseksi

11.5.2021 11:15 / Uutinen

Nordiska Gruppen för Hälsopersonal eli terveydenhuollon ammattioikeuksien asiantuntijat eri Pohjoismaista kokoontuivat perjantaina 7. toukokuuta virtuaaliseen yhteistyökokoukseen Valviran johdolla. Kokouksessa keskusteltiin muun muassa EU:n ammattipätevyysdirektiivin soveltamisesta eri maissa. Pohjoismaissa hankittu terveydenhuollon ammattipätevyys tunnustetaan kaikissa Pohjoismaissa ammattipätevyysdirektiivin mukaisesti.

Nordiska Gruppen för Hälsopersonal on yhteistyöryhmä, jonka tehtävänä on edistää potilasturvallisuutta tietojenvaihtoa tehostamalla sekä poistamalla tarpeettomia raja-aitoja Pohjoismaiden välillä. Käytännössä tiedonvaihto koskee muun muassa säänneltyjä terveydenhuollon ammatteja eri maissa sekä valvontatietoja. Ryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.

Ryhmän jäsenet ovat terveydenhuollon ammattioikeuksia käsitteleviä asiantuntijoita Valvirasta sekä Valviraa vastaavista pohjoismaisista valvontavirastoista. Kokouksessa olivat mukana varsinaisten jäsenten lisäksi Ahvenanmaan, Färsaarien sekä Pohjoismaiden ministeriöneuvoston virkamieskomitean edustajat.

Vuosi 2021 on Suomen puheenjohtajuusvuosi Pohjoismaiden ministerineuvostossa. Pohjoismaisten valvontaviranomaisten yhteisissä kokouksissa puheenjohtajuuden hoitaa Valvira.

Lisätietoja:
Jenni Kangas, ryhmäpäällikkö, 0295 209 532
Maria Färkkilä, lakimies, 0295 209 403

Verkkouutinen 3.2.2020: Pohjoismaissa hankittu terveydenhuollon ammattipätevyys tunnustetaan jatkossa ammattipätevyysdirektiivin mukaisesti (valvira.fi)

Uutiskuva: Johannes Jansson/norden.org