Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Pohjoismaissa hankittu terveydenhuollon ammattipätevyys tunnustetaan jatkossa ammattipätevyysdirektiivin mukaisesti

Pohjoismaissa hankittu terveydenhuollon ammattipätevyys tunnustetaan jatkossa ammattipätevyysdirektiivin mukaisesti

3.2.2020 09:00 / Uutinen

Pohjoismaat ovat tehneet muutoksia eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisiä pohjoismaisia työmarkkinoita koskevaan sopimukseen. Muutokset tulevat voimaan 1.2.2020. Sopimuksen muuttaminen poistaa päällekkäisyydet EU:n ammattipätevyysdirektiivin kanssa. Jatkossa pohjoismaisilla työmarkkinoilla sovelletaan ammattipätevyysdirektiivin mukaisia tunnustamisjärjestelmiä.

Tanskan, Suomen, Norjan, Islannin ja Ruotsin välillä on vuodesta 1994 alkaen ollut voimassa sopimus eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista (ns. Arjeplog-sopimus). Sopimus on koskenut kahtakymmentäkahta terveydenhuollon ammattia ja eläinlääkäreitä ja sisältänyt määräyksiä ammatinharjoittamisoikeuden vastavuoroisesta tunnustamisesta sekä valvontatietojen vaihtamisesta Pohjoismaiden välillä. Sopimusta on sovellettu sopimusvaltioiden kansalaisiin.

Jatkossa sopimuksessa tarkoitettuihin ammatteihin sovelletaan ammattipätevyysdirektiivin tunnustamisjärjestelmiä. Muutossopimus sisältää kuitenkin edelleen täsmentäviä määräyksiä terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontatietojen vaihtamisesta Pohjoismaiden välillä. Muutossopimuksen myötä vastavuoroinen tunnustaminen koskee myös eräitä Grönlannissa ja Färsaarilla koulutettavia terveydenhuollon ammatteja.

Osa sopimuksen piiriin kuuluneista ammateista (lääkäri, hammaslääkäri, proviisori, sairaanhoitaja ja kätilö) kuuluu automaattisen tunnustamisjärjestelmän piiriin, eli hakijan toisessa jäsenvaltiossa hankittu ammattipätevyys tunnustetaan automaattisesti, jos hakijalla on ammattipätevyysdirektiivissä määritelty muodollista pätevyyttä osoittava asiakirja.

Muiden ammattien osalta sovelletaan yleistä tunnustamisjärjestelmää. Yleisessä tunnustamisjärjestelmässä hakijan suorittamaa koulutusta vertaillaan suomalaiseen vastaavaan koulutukseen. Hakijalle voidaan asettaa vaatimus kelpoisuuskokeen suorittamisesta tai enintään kolme vuotta kestävästä sopeutumisajasta, jos hakijan saaman koulutuksen sisältö on olennaisesti erilainen kuin vastaavan suomalaisen koulutuksen sisältö.

Lue lisää:

Pohjoismaisen sopimuksen muutos terveydenhuollon työmarkkinoista voimaan 1.2.2020 (STM:n tiedote 31.1.2020)

Hakemusohjeet, EU-/ETA-valtioissa koulutetut (Valvira.fi)

Lisätietoja:

Jenni Kangas, ryhmäpäällikkö
puh. 0295 209 532
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi