Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Pohjoismaisessa yhteistyökokouksessa aiheena terveydenhuollon ammattihenkilöiden liikkuminen maiden välillä

Pohjoismaisessa yhteistyökokouksessa aiheena terveydenhuollon ammattihenkilöiden liikkuminen maiden välillä

29.11.2021 13:15 / Uutinen

Nordiska Gruppen för Hälsopersonal eli terveydenhuollon ammattioikeuksien valvontaviranomaiset eri Pohjoismaista kokoontuivat 26. marraskuuta virtuaaliseen yhteistyökokoukseen Valviran johdolla. Keskustelussa olivat erityisesti terveydenhuollon ammattihenkilöiden liikkuminen Pohjoismaiden välillä ilman tarpeettomia rajaesteitä sekä tähän liittyvät pohjoismaisen sopimuksen muutosten tuomat haasteet.
 
Lisäksi keskusteltiin EU-lainsäädännön tulkinnasta sekä EU- tai EFTA-tuomioistuinten tuomioiden vaikutuksista pohjoismaisten viranomaisten käytäntöihin.
 
Nordiska Gruppen för Hälsopersonal on yhteistyöryhmä, jonka tehtävänä on edistää potilasturvallisuutta muun muassa tietojenvaihtoa tehostamalla. Käytännössä tiedonvaihto koskee muun muassa säänneltyjä terveydenhuollon ammatteja eri maissa sekä valvontatietoja. Ryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.
 
Ryhmän jäsenet ovat terveydenhuollon ammattioikeuksia käsitteleviä valvonnan asiantuntijoita Valvirasta sekä Valviraa vastaavista pohjoismaisista valvontavirastoista. Kokouksessa olivat mukana varsinaisten jäsenten lisäksi Ahvenanmaan tarkkailijajäsen sekä ja Pohjoismaiden ministeriöneuvoston virkamieskomitean edustaja.
 
Vuosi 2021 on Suomen puheenjohtajuusvuosi Pohjoismaiden ministerineuvostossa. Nyt pidetty kokous oli Suomen puheenjohtajuuskauden toinen. Pohjoismaisten valvontaviranomaisten yhteisissä kokouksissa puheenjohtajuuden hoitaa Valvira.
 
Lisätietoja:

Jenni Kangas, ryhmäpäällikkö, 0295 209 532