Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Pohjoismainen yhteistyö parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon laatua

Pohjoismainen yhteistyö parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon laatua

25.8.2016 08:23 / Uutinen

Pohjoismaisten sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisorganisaatioiden johtajat kokoontuvat Islannissa 24.–26. elokuuta. Vuosittain järjestettävän kokouksen asialistalla ovat tällä kertaa mm. maahanmuutto sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmasta, julkisen ja yksityisen terveydenhuollon suhde sekä valvonnan laatu- ja potilasturvallisuuskysymykset.

- Kokouksen teemat, kuten maahanmuuttokysymykset, ovat ajankohtaisia kaikissa Pohjoismaissa, sanoo ylijohtaja Marja-Liisa Partanen.

- Suomen kannalta kiintoisia ovat myös yksityisen ja julkisen terveydenhuollon suhteeseen liittyvät näkökulmat mm. käynnissä olevaa valinnanvapauskeskustelua silmällä pitäen.

Kokouksessa käydään läpi myös kunkin maan ajankohtaisia asioita.

- Meillä vireillä oleva sote-uudistus kiinnostaa sisarorganisaatioissa, Partanen toteaa.

- Valvonnan organisoinnin osalta esillä on ollut useampia vaihtoehtoja. Täällä sote-sektorilla haluamme korostaa asiakas- ja potilasturvallisuuden ensisijaisuutta uudistuksia tehtäessä. Toimiva valvonta edellyttää vankkaa substanssiasiantuntemusta, nopeaa reagointia, digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämistä sekä aktiivista ja avointa viestintää.

Keskinäinen tiedonvaihto ja parhaiden käytäntöjen jakaminen ovat kokouksessa tärkeässä roolissa.

- Toimintaympäristömme kansainvälistyy ja kansainvälisen yhteistyön merkitys korostuu. Yhdessä voimme parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon laatua.

Lue lisää:

Nordiskt Hälso- och Socialdirektörsmöte, ohjelma


Lisätietoja:

Marja-Liisa Partanen, ylijohtaja
puh. 0295 209 300

Hanna Ahonen, sosiaalineuvos
puh. 0295 209 603

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi