Sisältöjulkaisija

null Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ja Valvira tekivät ohjaus- ja arviointikäynnit Oulun kaupungin sosiaalipäivystykseen, Oulun seudun yhteispäivystykseen ja Oulun yliopistollisen sairaalan erikoissairaanhoidon päivystykseen

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ja Valvira tekivät ohjaus- ja arviointikäynnit Oulun kaupungin sosiaalipäivystykseen, Oulun seudun yhteispäivystykseen ja Oulun yliopistollisen sairaalan erikoissairaanhoidon päivystykseen

23.8.2016 09:00 / Uutinen

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ja Valvira tekivät toukokuussa ohjaus- ja arviointikäynnit Oulun kaupungin sosiaalipäivystykseen sekä Oulun seudun perusterveydenhuollon yhteispäivystykseen (OSYP) ja Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) erikoissairaanhoidon päivystykseen. Ohjaus- ja arviointikäynneillä arvioitiin yksiköiden toiminnan organisoimista, asiakas- ja potilasturvallisuutta ja toimintakäytäntöjä.

Sosiaalipäivystys järjestetty asianmukaisesti, omavalvonnassa kuitenkin puutteita

Aluehallintoviraston ja Valviran arvion mukaan Oulun kaupunki on järjestänyt sosiaalipäivystyksen asianmukaisesti. Asiakkailla on mahdollisuus saada sosiaalihuollon palveluita ympäri vuorokauden. Virka-aikaisessa sosiaalipäivystyksessä työpareina toimivat sosiaalityöntekijät. Virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys toteutetaan yhteispäivystyksenä terveydenhuollon kanssa siten, että sosiaalityöntekijä ja psykiatrinen sairaanhoitaja toimivat työparina. Virka-ajan ulkopuolella sosiaalipäivystys toimii samoissa tiloissa Oulun seudun yhteispäivystyksen kanssa. Yhteisiä toiminnallisia rakenteita tai prosesseja sosiaalipäivystyksellä ja terveydenhuollon yhteispäivystyksellä ei kuitenkaan ole.

Sosiaalipäivystyksen ohjaus- ja arviointikäynnillä kävi ilmi, ettei Oulun kaupungin sosiaalipäivystysyksiköillä vielä ole omavalvontasuunnitelmaa.

- Yksiköiden omavalvonnan tavoitteena on turvata palvelun laatu ja asiakasturvallisuus. Omavalvonta kohdistetaan palveluprosessien osa-alueisiin, ja riskit arvioidaan nimenomaan asiakkaan näkökulmasta, kertoo ylitarkastaja Elina Uusitalo Valvirasta.

- Toimivan omavalvonnan avulla mahdollisiin epäkohtiin voidaan puuttua tehokkaasti varhaisessa vaiheessa. Omavalvonta on oleellinen osa yksikön toiminnan seurantaa ja kehittämistä.

Velvoite omavalvontasuunnitelman laatimisesta tuli voimaan vuonna 2015 uuden sosiaalihuoltolain myötä.

Huomio perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon päivystysten tilojen asianmukaisuuteen

Lainsäädäntö edellyttää ympärivuorokautisen päivystyksen järjestämistä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksenä. Oulussa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon päivystykset toimivat erillisinä linjoina, vaikkakin samoissa tiloissa ja saman johdon alla. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä tehdään työtä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon päivystyksen toiminnan yhdistämiseksi.

- On hyvä, että päivystys ja ensihoito toimivat yhden kokeneen ja asiaan perehtyneen johtajan alaisuudessa, aluehallintoylilääkäri Hannele Havanka Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta toteaa.

- Tämä mahdollistaa päivystyksen kokonaisuuden hallinnan. Seuraamme kuitenkin tarkasti perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipäivystyksen integraation etenemistä.

Ohjaus- ja arviointikäynnillä kiinnitettiin huomiota päivystyksen tilojen puutteisiin: ahtaat, epäkäytännölliset ja vaikeasti valvottavat tilat saattavat vaarantaa potilasturvallisuuden. Sairaanhoitopiiri on kuitenkin tarttunut asiaan ja suunnitelmia puutteiden korjaamiseksi on tehty.

- Otamme päivystysyksikön tältä osin erilliseen valvontaan, Havanka kertoo.

- Loppuvuonna teemme vielä yhden tai useamman tarkastuskäynnin päivystykseen.

Päivystystoiminnan valvonta on yksi vuoden 2016 suunnitelmallisen valvonnan painopisteistä. Valvira ja aluehallintovirastot toteuttavat vuoden 2016 aikana yhteensä kolmisenkymmentä yhteistä sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaohjelman toimeenpanoon liittyvää tilaisuutta. 

Lue lisää:

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma 2016–2019

Seuraa valvontaohjelman toimeenpanoa Twitterissä: #sotevalo16

 

Lisätietoja Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa:

Elisa Roimaa, sosiaalihuollon ylitarkastaja (sosiaalihuolto) 
puh. 0295 017 587        

Hannele Havanka, aluehallintoylilääkäri (terveydenhuolto)
puh. 0295 017 562

etunimi.sukunimi(at)avi.fi

 

Lisätietoja Valvirassa:

Elina Uusitalo, ylitarkastaja (sosiaalihuolto)
puh. 0295 209 334

Riitta Pöllänen, ylilääkäri (terveydenhuolto)
puh. 0295 209 458

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi