Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Pirkanmaan Kirurginen koulutuskeskus on saanut luvan käyttää ruumiinavaukseen tuotavia vainajia lääkäreiden ja sairaanhoitajien opetuksessa

Pirkanmaan Kirurginen koulutuskeskus on saanut luvan käyttää ruumiinavaukseen tuotavia vainajia lääkäreiden ja sairaanhoitajien opetuksessa

19.9.2013 10:21 / Uutinen

Valvira on myöntänyt Pirkanmaan sairaanhoitopiirille luvan käyttää oikeuslääketieteellisten ja lääketieteellisten ruumiinavausten yhteydessä vainajien ruumiita raajojen ja tukirangan kirurgian, korva- ja suusairauksien kirurgian, neuro- ja silmäkirurgian sekä verisuonikirurgian opetustoimintaa varten Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Kirurgian koulutuskeskuksessa.

Kirurgian koulutuskeskukseen on valmistumassa leikkaussalia simuloiva koulutusympäristö, joka mahdollistaa opiskelijoiden perusopetuksen, kirurgien ja hoitohenkilökunnan kouluttamisen leikkaussalitoimintaan ja erilaisiin kirurgisiin toimenpiteisiin.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirille myönnetty lupa koskee lääketieteellisiä toimenpiteitä, jotka ovat potilasturvallisuuden kannalta sellaisia kriittisiä taitoja, joita asiantuntija-arvioiden mukaan on tarpeen harjoitella vainajalla ruumiinavauksen yhteydessä ennen elävän potilaan hoitamista. Yhtenä perusteena ruumiinavauksen yhteydessä tapahtuvaan toimenpideopetukseen pidetään autenttista kudoskäsittelyn tuntumaa, joka vastaa todellista leikkaustilannetta mahdollisimman hyvin.

Valviran lupa on myönnetty toistaiseksi voimassaolevana.

Lisätietoja:

Johtaja Jussi Holmalahti, puh. 0295 209 500