Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null PIP-rintaimplanttien suhteen ei muutoksia aikaisempiin suosituksiin

PIP-rintaimplanttien suhteen ei muutoksia aikaisempiin suosituksiin

29.10.2013 09:50 / Uutinen

Tieteellinen komitea (SCENIHR) on saanut valmiiksi alustavan raporttinsa, joka koskee Poly Implant Prothese (PIP) rintaimplanttien terveydellisiä vaikutuksia.

SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks) on Euroopan komissiota tukeva riippumaton komitea, joka toimii komission neuvonantajana terveyttä mahdollisesti uhkaavien lisääntyvien riskien arvioinnissa. Komitea koostuu asiantuntijoista, joiden mielipiteet ja näkemykset ovat komission kannanotoista tai linjauksista riippumattomia ja perustuvat tieteelliseen lähestymistapaan.

PIP-rintaimplanttien turvallisuutta koskevassa raportissa SCENIHR on pyrkinyt selvittämään mm. ovatko PIP-implantit alttiimpia hajoamiselle, ovatko implanttien sisältämän silikonin poikkeavat ainesosat vaarallisia terveydelle ja kuinka turvallisia PIP-implantit yleisesti ottaen ovat verrattuna muihin rintaimplanttivalmisteisiin.

Raportin mukaan PIP-rintaimplanttien käyttäjillä ei ole voitu todeta kohonnutta syöpäriskiä tai muuta sairastuvuutta muiden rintaimplanttivalmisteiden käyttäjiin verrattuna. Kaikkien rintaimplanttivalmisteiden kohdalla riski niiden hajoamisesta kasvaa ajan kuluessa. Tulehdukset ja ns. kapseloitumisilmiö ovat yleisiä kaikilla implanteilla.

Suomessa Valviran suositus PIP-implanttien käyttäjille on ollut ottaa yhteyttä leikkauksen tehneeseen lääkäriin tai klinikkaan. Valvira on myös suositellut PIP-implanttien käyttäjille erityisseurantaa implanttien mahdollisesti aiheuttamien komplikaatioiden havaitsemiseksi.

Nyt julkaistu raportti ei anna aihetta Valviran suosituksen muuttamiseen.

Lisätietoja:
Johtaja Jussi Holmalahti, puh. 0295 209500
Ryhmäpäällikkö Heikki Mattlar, puh. 0295 209 506

Linkki raporttiin

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/open_consultation/index_en.htm

Valviran tiedote 31.1.2012 (TiBreeze-rintaimplantit vaativat seurantaa)

Valviran tiedote 23.12.2011 (Valvira suosittelee, että henkilö, jolla on PIP-rintaimplantti, ottaa yhteyttä leikkauksen tehneeseen lääkäriin tai klinikkaan)