Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Perusterveydenhuollon hoitoon pääsyn, eli hoitotakuun, seuranta muuttuu ja tarkentuu

Perusterveydenhuollon hoitoon pääsyn, eli hoitotakuun, seuranta muuttuu ja tarkentuu

28.5.2014 14:26 / Uutinen

Aluehallintovirastot ja Valvira valvovat hoitoon pääsyn toteutumista perusterveydenhuollossa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on toimittanut valvontaviranomaisille seurantatiedot terveyskeskusten hoitoon pääsyn tilanteesta kahdesti vuodessa. Aiemmin tiedot ovat perustuneet THL:n johtaville lääkäreille sähköpostitse lähettämään Webropol-kyselyyn. Keväällä 2014 hoitoon pääsyn tiedonkeruu on muuttunut, ja osa tiedoista saadaan suoraan THL:n ylläpitämästä perusterveydenhuollon avohoidon hoitoilmoitusrekisteristä eli AvoHILMO-rekisteristä.

Kaikista terveyskeskuksista AvoHILMO-tietoja ei kuitenkaan vielä ole saatu, vaikka järjestelmää on kehitetty jo vuodesta 2011 lähtien. Hoitoon pääsyn valvontaa kohdennetaan kevään 2014 tiedonkeruun perusteella myös niihin terveyskeskuksiin, joilta AvoHILMO-tietoja ei ole saatu.

Järjestelmien kuntoon saattaminen ja julkisen tiedon lisääminen perusterveydenhuollosta on välttämätöntä myös potilaan valinnanvapauden vuoksi. Vuoden 2014 alusta alkaen potilailla on ollut mahdollisuus käyttää valinnanvapauttaan ja valita terveysasema kaikista Suomen julkisista terveysasemista. Valvira muistuttaa, että kunnalla on myös potilaiden tiedonsaannin ja valinnanvapauden käyttämisen vuoksi lakisääteinen velvollisuus julkaista tiedot hoitoon pääsyn odotusajoista internetissä neljän kuukauden välein.

Kiireettömään hoitoon pääsy, valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 – 2014 - Valvira

Hoitoon pääsy perusterveydenhuollossa – THL

Lisätietoja:

ylilääkäri Marjut Frantsi-Lankia, puh. 0295 209 606