Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Parisataa huippuasiantuntijaa vahvistaa valvontaviranomaisten työtä

Parisataa huippuasiantuntijaa vahvistaa valvontaviranomaisten työtä

20.1.2021 09:30 / Uutinen

Valviran sosiaali- ja terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen pysyvät asiantuntijat kokoontuivat tiistaina 19.1.2021 Valviran järjestämään asiantuntijasymposiumiin. Virtuaalisesti järjestetyssä tilaisuudessa oli paikalla runsas joukko huippuasiantuntijoita, joiden tehtävänä on antaa asiantuntija-apua Valviralle ja aluehallintovirastoille valvontatyössä. Symposiumissa käsiteltiin muun muassa valvonta-asioiden käsittelyprosesseja sekä asiantuntijan juridista asemaa ja vastuuta.

Pysyvien asiantuntijoiden pääasiallinen tehtävä on antaa valvonta-asioihin liittyviä asiantuntijalausuntoja. Lisäksi he voivat esimerkiksi osallistua aluehallintovirastojen tai Valviran tekemille tarkastuskäynneille tai ohjaus- ja arviointikäynneille. Heillä on myös mahdollisuus proaktiivisesti ehdottaa valvonta-, ohjaus- tai kehittämisaiheita.

Asiantuntijoiden merkitys valvontatyössä on suuri. Esimerkiksi kantelujen ja ammattihenkilöiden valvonta-asioiden käsittelyssä heidän kannanottonsa ovat tärkeässä roolissa, kun päätöksiä valmistellaan. Asiantuntijoiden lausunnot eivät kuitenkaan sido Valviraa, vaan Valvira aina tekee asiasta itsenäisen arvioinnin ja päätöksen.

Valviran pysyvistä asiantuntijoista on säädetty laissa. Pysyviksi asiantuntijoiksi kutsutaan ”tunnetusti taitavia ja kokeneita henkilöitä, jotka edustavat Valviran kannalta merkityksellistä tieteellistä tai muuta asiantuntemusta”. Pysyvät asiantuntijat ovat myös aluehallintovirastojen käytössä.

Uudet sosiaali- ja terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen asiantuntijat aloittivat nelivuotisen toimikautensa joulukuussa 2020. Yhteensä Valviralla on pysyviä ulkopuolisia asiantuntijoita yli 200.

Lisätietoa pysyvistä asiantuntijoista (Valvira.fi)

Lisätietoja:

Johtaja Helena Mönttinen
​​​​​​​puh. 0295 209 404
etunimi.sukunimi@valvira.fi