Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Parannuksia sosiaalihuollon ammattihenkilöiden sähköiseen asiointiin – muutos koskee ensi vaiheessa sosionomeja ja geronomeja

Parannuksia sosiaalihuollon ammattihenkilöiden sähköiseen asiointiin – muutos koskee ensi vaiheessa sosionomeja ja geronomeja

6.4.2017 09:30 / Uutinen

Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden sähköinen asiointi helpottuu: sellaisten sosionomien ja geronomien, joiden tutkintotiedot saadaan suoraan korkeakoulujen tietovarannosta (VIRTA), ei tarvitse liittää hakemukseensa mitään liiteasiakirjoja. Jos tutkintotiedot saadaan suoraan, tulevat ne automaattisesti valittaviksi, kun hakija täyttää hakemustietojaan Valviran sähköisessä asioinnissa. Hakijan ei tällöin tarvitse itse syöttää oppilaitostietoa eikä valmistumispäivämäärää.

Parannus koskee myös jo hakemuksen tehneitä sosionomeja ja geronomeja: niiden sosionomien ja geronomien, joiden tutkintotieto löytyi VIRTA-järjestelmästä (eli joiden tutkintotiedot olivat järjestelmässä automaattisesti valittavissa) ja jotka eivät ole vielä toimittaneet liitteitä Valviraan, ei tarvitse enää erikseen toimittaa liitteitä.  

Sosiaalityöntekijöiden pätevyystietoa ei vielä saada suoraan VIRTA-järjestelmästä, joten sosiaalityöntekijän laillistusta hakevien täytyy toimittaa Valviraan todistus tai muu asiakirja, josta käyvät ilmi suoritetut sosiaalityön opinnot.

Jo Terhikki-rekisterissä olevan lähihoitajan ei myöskään tarvitse toimittaa Valviraan mitään liitteitä. Tiedot poimitaan Terhikki-rekisteristä. Myöskään rekisteröintinumeroa ei sähköisesti haettaessa tarvitse ilmoittaa.

Sähköisen asioinnin kautta voi helposti seurata oman hakemuksen käsittelyn tilannetta. Päätös ammattioikeuden myöntämisestä tai nimikesuojauksesta tulee sekin sähköiseen järjestelmään, jos hakija antaa tähän luvan.

Lue lisää:

Ohjeita sähköiseen asiointiin - liiteasiakirjojen toimittaminen

Sähköinen asiointi – Kuka voi hakea?

Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden sähköinen asiointi käyttöön tänään (29.11.2016)

Lisätietoja:

Sanna Hyttinen, lakimies
puh. 0295 209 458
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi