Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Pandemia jatkuu, perusoikeuksien turvaaminen sosiaalihuollon asumispalveluissa edelleen tärkeää

Pandemia jatkuu, perusoikeuksien turvaaminen sosiaalihuollon asumispalveluissa edelleen tärkeää

30.12.2021 11:30 / päivitetty 30.12.2021 12:54 / Uutinen

Valvira muistuttaa kuntia ja palveluntuottajia siitä, että sosiaalihuollon asumispalveluyksiköissä perustuslain mukaisia kansalaisten perusoikeuksia ei saa tarpeettomasti ja lainvastaisesti rajoittaa. Vaikka tartuntojen ehkäisy on keskeisen tärkeää pandemian aikana, karanteeni- ja eristämispäätöksissä täytyy noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä. Tartuntataudin perusteella tehtävästä perusoikeuksien rajoittamisesta päättää aina tartuntataudeista vastaava lääkäri.

Sosiaalihuollon asumispalveluyksiköillä tarkoitetaan esimerkiksi hoivakoteja, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluja, lastensuojelun sijaishuoltoyksiköitä ja vammaispalvelujen asumisyksiköitä.

Valvontaviranomaisten ohje 2.9.2020 sosiaalihuollon asumispalveluja ja ympärivuorokautista hoitoa tarjoaville palvelujen tuottajille:

Perusoikeuksien toteutuminen ja tartuntojen ehkäisy sosiaalihuollossa (valvira.fi)

Valvontaviranomaisten ohje 22.4.2021 keskeisimmistä karanteeni- ja eristämispäätöksissä huomioitavista seikoista:

Sosiaalihuollon asumispalvelujen karanteeni- ja eristämiskäytäntöihin valvontaviranomaisten ohjeistus (valvira.fi)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeet 22.4.2021 koronaviruksen torjunnasta pitkäaikaishoidon ja -hoivan yksiköissä sekä näissä yksiköissä ja sairaaloissa tapahtuvista vierailusta:

THL on päivittänyt ikääntyneiden pitkäaikaishoitoa ja -hoivaa, vierailuja sekä kotihoitoa koskevia koronaohjeita (thl.fi)

Asiakas- ja potilasturvallisuus ja omavalvonta korostuvat entisestään

Kokonaisvaltaisen asiakas- ja potilasturvallisuuden merkitys korostuu pandemian aikana entisestään erityisesti hoivakodeissa. Vanhusten liikkuminen, yhteydenpito läheisiin sekä muiden perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen täytyy varmistaa mahdollisimman hyvin samaan aikaan, kun muuttuvissa olosuhteissa on jatkuvasti arvioitava, miten muun muassa läheisten ja omaisten vierailut toteutetaan yksiköissä terveysturvallisella tavalla.

Valvira painottaa, että poikkeuksellisina aikoina myös kuntien täytyy jatkaa valvontaa ja että tarkastuskäyntejä täytyy tehdä esimerkiksi etäkäynteinä tai muutoin turvallisesti. Asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamisen näkökulmasta perustellusta syystä myös paikan päällä tehtävät tarkastukset voivat olla tarpeen.

Kuntien tarkastuskäynnit hoivakoteihin ovat tärkeitä myös pandemian aikana (valvira.fi)

Valvontaviranomaiset korostavat omavalvonnan merkitystä ja aktiivista alueellisen tilanteen seuraamista pandemian aikana. Omavalvonta ja ajantasainen yksikkökohtainen omavalvontasuunnitelma ovat keskeisiä asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamisessa sekä asiakkaiden terveysturvallisuuteen että itsemääräämisoikeuteen liittyvissä kysymyksissä.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Elina Uusitalo, 0295 209 334

Ylitarkastaja Mari Saramaa, 0295 209 342

Terveydenhuollon oikeus antaa tietoja poliisille ja pyytää virka-apua henkilön rikkoessa tartuntatautilain mukaista karanteenia tai eristystä (valvira.fi)

Lisätietoa omavalvonnasta (valvira.fi)

Uutisen otsikko päivitetty 30.12.2021. Lisätty sana "edelleen".