Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Palveluasunnoissa asuvien pitkäaikaissairaiden henkilöiden asianmukaisesta hoidosta huolehdittava

Palveluasunnoissa asuvien pitkäaikaissairaiden henkilöiden asianmukaisesta hoidosta huolehdittava

3.2.2012 12:32

Valvonta-asioiden käsittelyn yhteydessä on tullut toistuvasti esille, että palveluasunnoissa asuu kroonisesti sairaita henkilöitä, joilla on jatkuva lääkitys, mutta joiden hoito ei ole kuitenkaan asianmukaisesti ja turvallisesti toteutettu. Hoitoa on voitu jatkaa useita vuosia pelkästään uusimalla lääkemääräykset ilman, että hoidettaville on laadittu hoito- ja palvelusuunnitelmaa ja ilman, että heille olisi järjestetty aika lääkärin vastaanotolle tilannearviota varten. Tämä on voinut johtaa jopa siihen, että myös sellaista lääkehoitoa, jonka yhteydessä hyvään hoitokäytäntöön kuuluu muun muassa määräajoin toteutettavat laboratoriotutkimukset, on voitu jatkaa vuosia ilman asianmukaista seurantaa.

Valvira korostaa, että lääkkeitä uusivien lääkäreiden ja osaltaan myös palveluasumisyksikön henkilökunnan on huolehdittava siitä, että potilaalle / asiakkaalle on laadittu potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 4 a §:n / sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 7 §:n mukaisesti hoito- ja palvelusuunnitelma ja että hänelle järjestetään asianmukainen lääkärin seuranta.

Lisätietoja:

Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Markus Henriksson, puh. 0295 209 401
Lakimies Jenni Ahtiainen, puh. 0295 209 442