Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Päivystyspuhelimessa ei saa käyttää vastaajatoimintoa

Päivystyspuhelimessa ei saa käyttää vastaajatoimintoa

9.10.2009 12:48

Dnro 5295/05.00.03/2009

Valviran tietoon on saatettu tapaus, jossa sairaalassa yöllä sattuneessa, kiireellistä leikkausta edellyttäneessä tilanteessa sairaalassa päivystänyttä anestesiologia ja kotona päivystänyttä sairaanhoitajaa ei tavoitettu päivystyspuhelimella, koska puhelut ohjautuivat vastaajaan. Anestesiologi tavoitettiin päivystyshuoneesta, mutta leikkaus jouduttiin suorittamaan vajaalla miehityksellä, koska sairaanhoitajaa ei ehditty tavoittaa muulla tavoin. Tilanteesta ei aiheutunut potilaalle vahinkoa, mutta vajaamiehitys aiheutti leikkauksessa mukana olleelle henkilökunnalle ylimääräistä stressiä ja työtä.

Sairaala oli vaihtanut hiljattain puhelinoperaattoria, jolloin päivystyspuhelimina käytettyihin GSM-puhelimiin oli kytketty myös vastaaja-asetus. Myös käytettyjen lyhytvalintanumeroiden toiminnassa oli operaattorin vaihtumisen jälkeen ollut ongelmia.

Terveydenhuollon toimintayksiköiden tulee Valviran näkemyksen mukaan varmistaa puhelinoperaattorien kanssa sopimuksia tehdessään puhelimien toimivuus kaikissa tilanteissa. Toimivuuden tärkeys korostuu erityisesti juuri päivystyspuhelimien kohdalla. Päivystyspuhelimeen tulevat puhelut eivät esimerkiksi saa missään tilanteessa ohjautua vastaajaan. Sopimuksissa tulisi myös varmistaa toiminta teknisten ongelmien varalta.