Valviran avainnauhoja
Valvira

Sisältöjulkaisija

null Päätös Tomi Anssi Lahtisen ammatinharjoittamista koskevassa asiassa

Päätös Tomi Anssi Lahtisen ammatinharjoittamista koskevassa asiassa

29.10.2020 00:00

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) on tehnyt seuraavan päätöksen, jota ei muulla tavoin ole voitu antaa tiedoksi asianosaiselle.

Asianosainen: Tomi Anssi Lahtinen

Päätös 31.8.2020, Dnro V/2973/2020

Päätös liitteineen on saatavissa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta, osoite Ratapihantie 9, 00520 Helsinki.

Valitusaika on 30 vuorokautta päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaannin katsotaan hallintolain (434/2003) 62 §:n 3 momentin nojalla tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä siitä päivästä, jona yleistiedoksiantoa koskeva ilmoitus on julkaistu Valviran verkkosivuilla (Valvira.fi).

Yleistiedoksiantoa koskeva ilmoitus pidetään nähtävillä verkkosivuilla 29.10.2020 – 4.12.2020.