Sisältöjulkaisija

null Päätös Sarianna Riikosen ammatinharjoittamisesta

Päätös Sarianna Riikosen ammatinharjoittamisesta

19.2.2020 00:00

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) on tehnyt alla olevan päätöksen, jota ei muulla tavoin ole voitu antaa tiedoksi asianosaiselle.

Asianosainen: Sarianna Riikonen

Päätös: 21.10.2019, Dnro V/47949/2018

Päätös ja sen liitteet ovat saatavissa Valvirasta, osoite Ratapihantie 9, 00520 Helsinki.

Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista.

Hallintolain (434/2003) 62 §:n nojalla tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä siitä päivästä, jona tämä ilmoitus on julkaistu Valviran verkkosivuilla. Ilmoitus pidetään nähtävillä verkkosivuilla 19.2.–30.3.2020.