Valviran avainnauhoja
Valittu osio: Valvira

Sisältöjulkaisija

null Päätös Riina Leoken ammatinharjoittamista koskevassa asiassa

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) on tehnyt seuraavan päätöksen, jota ei muulla tavoin ole voitu antaa tiedoksi asianosaiselle.

Asianosainen: Riina Leoke

Päätös 6.6.2022, Dnro V/20401/2020, liitteenään päätös 8.6.2020 V/11374/2020

Päätös liitteineen on saatavissa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta, osoite Ratapihantie 9, 00520 Helsinki.
Valitusaika on 30 vuorokautta päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan hallintolain (434/2003) 62 §:n 3 momentin nojalla tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä siitä päivästä, jona yleistiedoksiantoa koskeva ilmoitus on julkaistu Valviran verkkosivuilla (Valvira.fi).

Yleistiedoksiantoa koskeva ilmoitus pidetään nähtävillä verkkosivuilla 8.6.2022–15.7.2022.