Valviran avainnauhoja
Valvira

Sisältöjulkaisija

null Päätös Joonas Aution ammatinharjoittamista koskevassa asiassa

Päätös Joonas Aution ammatinharjoittamista koskevassa asiassa

28.4.2021 00:00

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) on tehnyt seuraavan päätöksen, jota ei muulla tavoin ole voitu antaa tiedoksi asianosaiselle.

Asianosainen: Joonas Autio

Päätös 18.1.2021, Dnro V/43047/2019

Päätös liitteineen on saatavissa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta, osoite Ratapihantie 9, 00520 Helsinki.

Valitusaika on 30 vuorokautta päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaannin katsotaan hallintolain (434/2003) 62 §:n 3 momentin nojalla 
tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä siitä päivästä, jona yleistiedoksiantoa 
koskeva ilmoitus on julkaistu Valviran verkkosivuilla (Valvira.fi).

Yleistiedoksiantoa koskeva ilmoitus pidetään nähtävillä verkkosivuilla 
28.4.2021– 4.6.2021