Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Päätös elvyttämättä jättämisestä - vieläkin puutteita päätöksestä kertomisessa ja kirjauksissa

Päätös elvyttämättä jättämisestä - vieläkin puutteita päätöksestä kertomisessa ja kirjauksissa

18.10.2013 12:03 / Uutinen
Ei elvytetä -päätös (DNR-päätös, salli luonnollinen kuolema -päätös) on lääkärin tekemä päätös pidättäytyä potilaan elvytyksestä, jos sydämen toiminta äkkiä pysähtyy. Päätöksen tehneen lääkärin arvion mukaan potilaan perussairaudet ovat niin vaikeita, että hänen tilansa ei todennäköisesti palautuisi ennalleen elvytyksen jälkeen, ja elvytyksestä olisi potilaalle enemmän haittaa kuin hyötyä. Lääkärin tai hoitajien pitää keskustella tästä tärkeästä hoitopäätöksestä potilaan kanssa, tai jos hän ei pysty ymmärtämään hoitoaan koskevia päätöksiä, hänen omaisensa tai muun läheisensä kanssa. Potilas tai omainen ei voi vaatia lääketieteellisesti perustellun ja asianmukaisen DNR-päätöksen kumoamista.

Valviraan tulleista kanteluista käy edelleen ilmi, että DNR-päätöksestä ei ole aina keskusteltu potilaan tai hänen omaisensa kanssa. Eräissä kantelutapauksissa hoitajat eivät ole ymmärtäneet päätöksen sisältöä, vaan ovat sekoittaneet sen saattohoitopäätökseen. Valvira korostaa, että DNR-päätös ei vaikuta potilaan muuhun hoitoon. Jos potilaalle on määrätty esimerkiksi aktiivisia hoitoja, ne jatkuvat, vaikka DNR-päätös olisikin tehty..

Myös lääkärien ja hoitajien tekemissä potilasasiakirjamerkinnöissä on ollut puutteita. Päätöksen tehneen lääkärin nimen ja päivämäärän lisäksi on kirjattava selkeästi päätöksen perusteet, potilaan tai hänen omaisensa kanssa käyty keskustelu ja heidän kannanottonsa päätökseen. DNR-päätös laaditaan usein akuuttihoitoa antavissa sairaaloissa. Jos hoitopaikka vaihtuu, uuden hoitopaikan lääkärin on arvioitava, onko DNR-päätös edelleen ajankohtainen. Valvira pitää asianmukaisena, että toimintayksiköissä on omat, yksityiskohtaisemmat ohjeet menettelyistä ei elvytetä -päätöksen tekemisessä.

Päätös elvyttämättä jättämisestä

Saattohoito

Lisätietoja:

Ylilääkäri Sari Anttila, puh. 0295 209409, sari.anttila@valvira.fi

Ylilääkäri Riitta Aejmelaeus, puh. 0295 209431, riitta.aejmelaeus@valvira.fi