Valviran avainnauhoja
Valittu osio: Valvira

Sisältöjulkaisija

null Päätöksen yleistiedoksianto Scandinavian Tobacco Group Eersel B.V:n tuoteilmoituksen puuttumista koskevassa asiassa

Päätöksen yleistiedoksianto Scandinavian Tobacco Group Eersel B.V:n tuoteilmoituksen puuttumista koskevassa asiassa

25.4.2022 12:56

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on antanut seuraavan päätöksen.
 
Päätös 14.4.2022 (V/4006/2022)
 
Asianosainen: Scandinavian Tobacco Group Eersel B.V.
 
Päätös liitteineen on saatavissa Valviran kirjaamosta, p. 0295 209 111.

Tiedoksisaannin katsotaan hallintolain (434/2003) 62 §:n 3 momentin nojalla tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä siitä päivästä, jona yleistiedoksiantoa koskeva ilmoitus on julkaistu Valviran verkkosivuilla (Valvira.fi).

Yleistiedoksiantoa koskeva ilmoitus pidetään nähtävillä verkkosivuilla 25.4.2022 – 25.5.2022.