Valviran avainnauhoja
Valittu osio: Valvira

Sisältöjulkaisija

null Päätöksen yleistiedoksianto Geekvape Electronic Cigarettes (UK) Limitedille vaatimustenvastaista sähkösavuketta koskevassa asiassa

Päätöksen yleistiedoksianto Geekvape Electronic Cigarettes (UK) Limitedille vaatimustenvastaista sähkösavuketta koskevassa asiassa

29.8.2022 09:02

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on antanut seuraavan päätöksen. 

Päätös 18.8.2022, Dnro V/22996/2022

Asianosainen: Geekvape Electronic Cigarettes (UK) Limited 

Päätös liitteineen on saatavissa Valviran kirjaamosta, p. 0295 209 111.

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan hallintolain (434/2003) 62 §:n 3 momentin nojalla tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä siitä päivästä, jona yleistiedoksiantoa koskeva ilmoitus on julkaistu Valviran verkkosivuilla (Valvira.fi).  

Yleistiedoksiantoa koskeva ilmoitus pidetään nähtävillä verkkosivuilla 29.8.2022 – 29.9.2022.