Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Oulun kaupungin lastensuojelupalveluissa kiinnitettävä huomiota lastensuojelun määräaikoihin ja toiminnan omavalvontaan

Oulun kaupungin lastensuojelupalveluissa kiinnitettävä huomiota lastensuojelun määräaikoihin ja toiminnan omavalvontaan

13.11.2017 09:00 / Uutinen

Valvira ja Pohjois-Suomen aluehallintovirasto tekivät ohjaus- ja arviointikäynnin Oulun kaupungin lastensuojelupalveluihin 20.9.2017. Oulun kaupungin lastensuojelupalvelut valittiin osana Valviran ja aluehallintovirastojen suunnitelmallista valvontaa toteutetun käynnin kohteeksi, sillä lastensuojelun määräajat ovat ylittyneet Oulussa toistuvasti.

Toimintayksikön omavalvontasuunnitelmaan kirjataan keinot palvelun riskien tunnistamiseksi ja korjaamiseksi

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tiedonkeruussa (lokakuu 2016 – maaliskuu 2017) 6,4 % Oulun kaupungin lastensuojelun palvelutarpeen arvioinnin käsittelyistä aloitettiin myöhemmin kuin lakisääteisen 7 arkipäivän kuluessa. Yli neljännes (26,7 %) palvelutarpeen arvioinneista valmistui sallittua myöhemmin eli käsittely kesti yli 3 kuukautta.

Valvira on valvonut lastensuojelun määräaikojen toteutumista vuodesta 2014 lähtien. Oulun kaupunkia on ohjattu asiassa toistuvasti. Sosiaalihuollon lakisääteisten määräaikojen toteutumisen valvonnassa painopiste on kuntien omavalvonnan varmistamisessa. Toimintayksikölle tai toimintakokonaisuudelle on laadittava kirjallinen omavalvontasuunnitelma, jonka avulla asiakkaan palveluissa esiintyvät epäkohdat ja riskit pystytään tunnistamaan, ehkäisemään ja korjaamaan nopeasti. Esimerkiksi se, miten määräaikojen ylittyminen estetään, tulisi kuvata omavalvontasuunnitelmassa. Ohjaus- ja arviointikäynnillä Oulun lastensuojelun omavalvontasuunnitelmassa havaittiin mm. riskien tunnistamiseen liittyviä puutteita.

Korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytty – valvontaviranomaiset jatkavat seurantaa

Ohjaus- ja arviointikäynnin jälkeen Oulun kaupunki toimitti valvontaviranomaisille selvityksen toimenpiteistä, joilla tilannetta kohennetaan ja mm. lastensuojelulaissa säädetyt määräajat saatetaan lainmukaisiksi. Selvityksen mukaan hyvinvointipalveluissa mm. tehdään erityisjärjestelyjä ja tarkennetaan omavalvontasuunnitelmia, lisäksi arvioidaan lastensuojelupalveluiden sekä erityisryhmien sosiaalipalveluiden uudelleen organisoitumista vuoden 2017 loppuun mennessä. Valvontaviranomaiset jatkavat tilanteen aktiivista seuraamista.

Lastensuojelun määräaikojen valvonta on yksi Valviran ja aluehallintovirastojen yhteiseen valvontaohjelmaan perustuvan suunnitelmallisen sote-valvonnan painopisteistä. Valvira ja aluehallintovirastot tekevät kuntiin ohjaus- ja arviointikäyntejä, joilla keskustellaan lastensuojelun toiminnan organisoimiseen ja laatuun sekä toimintakäytäntöihin ja yhteistyöhön liittyvistä seikoista.

Lue lisää:

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma 2016–2019

Seuraa valvontaohjelman toimeenpanoa Twitterissä: #sotevalo17

Lisätietoja Valvirassa:

Marita Raassina, ylitarkastaja
puh. 0295 209 333
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi

Lisätietoja Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa:

Merja Isoaho, sosiaalihuollon ylitarkastaja
puh. 0295 017 537
etunimi.sukunimi(at)avi.fi