Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Oulaskankaan sairaalan synnytystoiminta lopetettava 31.12.2018 mennessä

Oulaskankaan sairaalan synnytystoiminta lopetettava 31.12.2018 mennessä

7.11.2018 09:50 / Uutinen

Valvira toteaa 7.11.2018 antamassaan päätöksessä, että synnytystoiminta Oulaskankaan sairaalassa tulee lopettaa korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti 31.12.2018 mennessä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri oli pyytänyt Valviraa arvioimaan uudelleen Oulaskankaan sairaalaan synnytystoiminnan laatua tekemiensä ja suunnittelemiensa kehittämistoimenpiteiden johdosta. 

Valviran arvion mukaan Oulaskankaan sairaalassa ei ole tehty eikä ole suunniteltu tehtävän korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen (23.4.2018) jälkeen sellaisia olennaisia muutoksia vastasyntyneiden hoitoon, joilla potilasturvallisuuden tasoa voitaisiin ratkaisevasti parantaa. Toiminta ei myöskään täytä kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä annetun valtioneuvoston asetuksen vaatimuksia tehohoidon eikä kirurgian ja radiologian päivystysjärjestelyjen osalta.

Päätöksen tiivistelmä (pdf)

Lisätietoja:
Markus Henriksson, ylijohtaja, puh. 0295 209 300
Tarja Holi, johtaja, puh. 0295 209 400
Kirsi Liukkonen, ryhmäpäällikkö, puh. 0295 209 428

Lue lisää:

Valvira arvioi Oulaskankaan sairaalan synnytystoiminna tilannetta (18.10.2018)
Synnytystoiminta Oulaskankaan sairaalassa loppuu (23.4.2018)
Valvira määrää synnytystoiminnan Oulaskankaan sairaalassa lopetettavaksi 31.3.2017 mennessä (13.6.2016)