Joukko ihmisiä
Valittu osio: Valvojan vinkkelistä

Sisältöjulkaisija

null Oulaskankaan sairaalan synnytystoiminta ja Valvira

Oulaskankaan sairaalan synnytystoiminta ja Valvira

Markus Henriksson 27.11.2018 / päivitetty 27.11.2018 10:35

Valvira totesi 7.11.2018 antamassaan päätöksessä, että synnytystoiminta Oulaskankaan sairaalassa tulee lopettaa korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti 31.12.2018 mennessä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri oli pyytänyt 3.10.2018 Valviraa arvioimaan uudelleen Oulaskankaan sairaalaan synnytystoiminnan laatua tekemiensä ja suunnittelemiensa kehittämistoimenpiteiden johdosta. 

Asia liittyy Valviran 13.6.2016 antamaan aiempaan päätökseen, jonka mukaan synnytystoiminta Oulaskankaan sairaalassa tulee lopettaa potilasturvallisuuden vaarantumisen vuoksi. Valviran päätös perustui ensi sijassa siihen, että vastasyntyneiden hoito Oulaskankaan sairaalassa ei täyttänyt potilasturvallisuuden vaatimuksia. Sairaanhoitopiiri valitti Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Korkein hallinto-oikeus määräsi 23.4.2018 synnytystoiminnan Oulaskankaan sairaalassa lopetettavaksi 31.12.2018 mennessä. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös perustui tuoreeseen selvitykseen. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on ylimmän tuomioistuimen päätös, eikä siihen saa hakea valittamalla muutosta. Päätöksellä on lainvoimaisesti vahvistettu Valviran aiemmin sairaanhoitopiirille antama päätös ja sen sisältämä velvoite.

Sosiaali- ja terveysministeriö oli myöntänyt 17.7. 2018 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille poikkeusluvan Oulaskankaan sairaalalle määräaikaisena 31.12.2021 asti vain synnytysten lukumäärän edellytysten osalta. Ministeriön päätöksessä todettiin selkeästi, että synnytystoiminnan jatkaminen edellyttää, että muut säädösten edellyttämät vaatimukset sairaalassa täyttyvät.

Vastasyntyneiden hoito

Oulaskankaan sairaalan synnytystoimintaa koskevassa valvonnassa keskeisintä on valvonnan vireilletulosta lähtien ollut vastasyntyneiden hoidon laatu ja turvallisuus. Korkein hallinto-oikeus on katsonut, että Oulaskankaan sairaalan synnytystoiminnassa on riittämättömien voimavarojen ja osaamisessa esiintyvien puutteiden vuoksi potilasturvallisuutta vaarantavia puutteita vastasyntyneiden tehostetun valvontayksikön perustamisesta huolimatta.

Valvira totesi, että korkeimman hallinto-oikeuden antaman päätöksen jälkeen Oulaskankaan sairaalassa ei ole tehty tai suunniteltu tehtävän sellaisia olennaisia uusia muutoksia vastasyntyneiden hoitoon, joilla potilasturvallisuuden tasoa voitaisiin ratkaisevasti parantaa.

Valvira on arvioinut päätöksessään 7.11.2018 nimenomaan niitä toimenpiteitä, jotka ovat tapahtuneet tai joita on suunniteltu tehtävän korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen.

Aikuisten tehohoito ja -valvonta

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen antamisen jälkeen toimittanut Valviralle selvityksiä, joiden mukaan sairaanhoitopiirin tarkoituksena oli perustaa 2-paikkainen tehovalvontayksikkö aikuisille. Oulaskankaan sairaalassa ei ole ollut aiemmin aikuisten teho-osastoa tai tehovalvontayksikköä.

Valvira totesi päätöksessään, että sairaalan suunnitteilla olleen tehovalvontayksikön toiminta ei olisi täyttänyt päivystykselliselle leikkaustoiminnalle ja siten myös synnytystoiminnalle päivystysasetuksessa säädettyjä laatuvaatimuksia. Sairaanhoitopiiri toi myös itse selvityksessään selvästi esille, että he pystyisivät järjestämään ainoastaan tehovalvonnan tasoista hoitoa, ei teho-osastohoitoa.

Kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä annetun valtioneuvoston asetuksen (583/2017, myöhemmin päivystysasetus) mukaan päivystyksellisiä leikkauksia tekevässä yksikössä on oltava valmius muun muassa tehohoitoon. Päivystyksellisiä leikkauksia ovat muun muassa synnytystoimintaan liittyvät päivystykselliset keisarileikkaukset. Asetuksessa tehohoidolla tarkoitetaan nimenomaan tehohoitoa, ei tehovalvontaa.

Radiologian ja soveltuvan kirurgisen erikoisalan erikoislääkärien saatavuus

Oulaskankaan sairaalassa ei ole toimenpideradiologian eikä vatsaelinkirurgian päivystystä. Sairaanhoitopiiri on korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen antamisen jälkeen toimittanut Valviralle selvitykset, joiden mukaan Oulun yliopistollinen sairaala ja Oulaskankaan sairaala muodostavat päivystyksen ja valmiuden ylläpitämisen suhteen kokonaisuuden, jossa kaikki Oulun yliopistollisen sairaalan resurssit ovat myös Oulaskankaan sairaalan käytössä.

Valvira totesi, että myöskään sairaanhoitopiirin suunnittelemat vatsaelinkirurgian ja toimenpideradiologian päivystysjärjestelyt eivät täytä päivystykselliselle leikkaustoiminnalle ja synnytystoiminnalle päivystysasetuksessa säädettyjä laatuvaatimuksia.

Valvira katsoi, että perusteet synnytystoiminnan lopettamiselle Oulaskankaan sairaalassa ovat edelleen olemassa, minkä vuoksi asia ei anna aihetta Valvirassa enempiin toimenpiteisiin.

Valviralle on tärkeää valvojanroolinsa mukaisesti varmistaa myös synnytystoiminnassa sekä vastasyntyneiden että aikuisten potilasturvallisuus. Valviran päätös ja tutun toiminnan loppuminen on aiheuttanut alueella ymmärrettävää huolta siitä, missä ja miten synnytykset hoidetaan jatkossa. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP) on selkeästi tiedottanut, miten he huolehtivat asiasta.

Markus Henriksson

Markus Henriksson

ylijohtaja

Kommentit (3)

Lisää kommentti
Kenellä vastuu? 13.3.2019 8:55 3
Välimatkat pitenevät, kun hoitolaitoksia otetaan pois käytöstä.
Joku kantaa aina vastuun 18.12.2018 10:45 2
Oulaskankaan synnytysosaston sulkemisen vuoksi maantielle syntyneet ja ehkä jopa kuolleet lapset ovat nyt teidän, Valviran viranhoitajien vastuulla.
Kusetettu 27.11.2018 20:51 1
Potilasturvallisuus ei ole vaarantunut Oulaskankaalla minkään tilaston valossa, vaan päinvastoin, Oulaskangas on ollut ja on turvallinen paikka synnyttää. Lisäksi synnyttäjät ovat olleet enemmän kuin tyytyväisiä saamaansa palveluun ja hoitoihin. Oulaskankaalla synnytykset jatkuisivat varmasti jos asiakkaiden ääntä kuultaisiin, sillä pienissä yksiköissä äidin ja lapsen (isää unohtamatta) kokonaishyvinvointi voidaan turvata paremmin kuin suurissa tehoyksiköissä. Turvattomaksi te olette tehnyt Oulaskankaan hallinnollisilla päätöksillä, ei fakojen perusteella. Sulkemispäätös on viime kädessä ideologinen ja lisäksi puoluepoliittinen, vaikka se saadaankin näyttämään juridiselta kuten yllä oleva teksti osoittaa. Käyttämänne lääketieteellinen asiantuntija on äänekkäästi ajanut synnytysten keskittämistä, ja hänen valintansa asiantuntijaksi tässä Oulaskankaan tapauksessa on ideologinen päätös.