Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Ota kantaa lääkinnällisten laitteiden asiantuntijaelimien muodostamiseen

Ota kantaa lääkinnällisten laitteiden asiantuntijaelimien muodostamiseen

16.8.2018 09:18 / Uutinen

Lääkinnällisten laitteiden ja in vitro-diagnostisten (IVD) laitteiden asetukset (EU 2017/745 ja EU 2017/746) tuovat mukanaan uusia EU-tason asiantuntijaelimiä lääkinnällisten laitteiden valvontaan ja ohjaukseen: asiantuntijapaneelit korkean riskiluokan laitteille ja tietyille erikoisalueille, vertailulaboratoriot IVD-laitteille ja asiantuntijalaboratoriot muille lääkinnällisille laitteille.

Nyt uusia asiantuntijaelimiä perustettaessa halutaan kuulla mahdollisimman laajasti alan toimijoiden näkemyksiä näiden elimien toimivasta rakenteesta ja kokoonpanosta. Valvira kannustaa kaikkia lääkinnällisten laitteiden kanssa toimivia tahoja tutustumaan uusiin asetuksiin ja tuomaan esiin näkemyksensä uusien asiantuntijaelimien toiminnasta.

Näkemysten kartoittamiseksi on laadittu englanninkieliset kyselyt, joihin kaikkien kiinnostuneiden on mahdollista vastata 24.8.2018 asti.

Vastaukset kerää ja analysoi JRC - EU:n Joint Research Center. Tuloksia käsittelevät eurooppalaiset lääkinnällisten laitteiden viranomaiset.

Pääset vastaamaan kyselyihin seuraavista linkeistä.

EXPERT PANELS:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/panels_survey

EU REFERENCE LABORATORIES:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/eurl_survey_sth

EXPERT LABORATORIES:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/explab_survey_sth

Lisätietoja:

Nelli Karhu, ylitarkastaja
Puh. 0295 209 385
etunimi.sukunimi@valvira.fi

Lue lisää:

Terveysteknologia / Lääkinnällisten laitteiden asetukset (valvira.fi)