Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Ortopedisella osastolla olleen potilaan kuroutuneen reisityrän aiheuttamia vatsavaivoja ei tutkittu ajoissa ja hoitovastuu oli epäselvä

Ortopedisella osastolla olleen potilaan kuroutuneen reisityrän aiheuttamia vatsavaivoja ei tutkittu ajoissa ja hoitovastuu oli epäselvä

24.7.2015 14:44

Tapahtumat  

Tytär kanteli Valviralle 73-vuotiaan äitinsä vatsavaivojen tutkimuksesta ja hoidosta.  Äiti oli saanut kotonaan sääriluumurtuman, joka kipsattiin terveyskeskuksessa. Murtuman asento todettiin kontrollikäynnillä huonoksi ja potilas lähetettiin keskussairaalaan, jossa murtuman asento korjattiin ja jalkaan laitettiin uusi kipsi. Potilas jäi keskussairaalan ortopediselle osastolle odottamaan kuntoutuspaikkaa terveyskeskuksesta.

Hoitojakson aikana potilaalla oli päivittäin vatsakipuja, mutta myös kivuttomia hetkiä. Lisäksi hänellä oli vatsan turvotusta ja pahoinvointia, mutta ei oksenteluja, ja vatsa toimi. Hän sai päivittäin kipulääkettä, ja ajoittain kipu oli kovaa.  Keskussairaalan selvityksen mukaan hoitajat kertoivat potilaan vatsavaivoista lääkärille, mutta vatsan tutkimisesta oli lääkärin tekemiä potilasasiakirjamerkintöjä vain yhden kerran. Silloin vaivoja pidettiin ummetuksen ja aiemmin vatsan alueelle annetun sädehoidon aiheuttamina, ja lääkkeeksi määrättiin ulostetta pehmittäviä lääkkeitä.

Lääkärin tutkimusta seuraavan päivän illalla potilaan vointi romahti: hänen hengityksensä heikkeni, verenpaine laski voimakkaasti ja virtsantulo hiipui. Hänellä oli edelleen kipuja ja turvotusta vatsalla. Yövuorossa ollut sairaanhoitaja aloitti potilaalle mm. suonensisäisen nestehoidon ja happihoidon, ja antoi potilaalle nesteenpoistolääkettä suonensisäisesti osaston ohjeiden mukaisesti. Hän ei kuitenkaan ollut yhteydessä päivystävään lääkäriin, vaikka potilaan vointi ei hoitotoimenpiteistä huolimatta korjaantunut. Seuraavana aamuna potilas siirrettiin teho-osastolle todennäköisen sydämen vajaatoiminnan ja keuhkopöhön hoitamiseksi. Tilanteen selvittämiseksi päädyttiin päivystysleikkaukseen, jossa potilaalla todettiin kuroutunut reisityrä, ja hänen suolensa todettiin puhjenneen ja aiheuttaneen vatsankalvontulehduksen. Leikkauksen jälkeen potilasta hoidettiin vaikean tulehdukseen liittyvä shokin takia teho-osastolla kuusi päivää, minkä jälkeen hänet siirrettiin jatkohoitoon kirurgiselle vuodeosastolle, jossa hänen vointinsa oli hyvin heikko ja seuraavana päivänä hän menehtyi.

Arviointi

Keskussairaalasta saadusta selvityksestä ilmeni, että kyseisenä ajanjaksona osastolle oli sijoitettuna useita lääkäreitä. Selvityksessä ei kuitenkaan pystytty nimeämään kyseisen potilaan hoitojaksosta vastannutta lääkäriä. Murtuman korjauksen tehnyt lääkäri oli viikonlopun päivystävä kirurgi, joka ei työskennellyt kyseisellä osastolla. Myös potilaan vatsan tutkinut lääkäri oli päivystävä lääkäri. Merkintöjä potilasasiakirjoihin olivat tehneet vain nämä päivystäneet lääkärit. Valvira totesi ratkaisussaan, että osastolla toimineiden lääkäreiden olisi pitänyt määrätä potilaalle vatsan kuvantamistutkimuksia hänen vatsavaivojensa syiden selvittämiseksi ja tarvittaessa konsultoida gastrokirurgiaan perehtynyttä lääkäriä sekä tehdä tarvittavat potilasasiakirjamerkinnät.

Keskussairaalan hallintoylilääkäri totesi lausunnossaan, että potilaalle oli ortopedisella osastolla suoritettu suunniteltu toimenpide, ja että osaston lääkärien vastuu rajoittui ortopediseen hoitoon. Valvira totesi, että potilaan on saatava tarvitsemansa hoito, eikä ole asianmukaista rajata potilaan tiettyjen oireiden tutkimusta ja hoitoa pois sen mukaan, minkä erikoisalan osastolla häntä hoidetaan.  Valvira ei pitänyt myöskään asianmukaisena sitä, että osastolla ei pystytty osoittamaan potilaan hoidosta vastaavaa lääkäriä, ja katsoi, että vastuun kantoi viime kädessä toiminnasta vastaava ylilääkäri.  Valvira pyysi hallintoylilääkäriä toimittamaan selvityksen siitä, miten keskussairaalassa jatkossa määritellään osastohoidossa olevien potilaiden hoitovastuu ja varmistetaan, että he saavat tarvitsemansa ja tilansa edellyttämän hoidon riippumatta siitä, mille osastolle heidät on otettu hoitoon.

Lisäksi Valvira totesi, että vuorossa olleiden sairaanhoitajien olisi pitänyt viipymättä ottaa yhteyttä päivystävään lääkäriin, kun potilaan tilanne heikentyi oleellisesti ja antoi asian johdosta yhdelle sairaanhoitajalle huomautuksen ja kiinnitti toisen huomiota asiaan.

Valvira piti myös osaston hoitajamäärää tavanomaista pienempänä, ja kehotti hallintoylilääkäriä jatkossa huolehtimaan siitä, että akuuttiosastoilla on kaikissa työvuoroissa potilasturvallisen hoidon kannalta riittävästi hoitotyöntekijöitä, sillä 32-paikkaisella erikoissairaanhoidon akuuttiosastolla työskenteli tapahtuma-aikaan iltavuorossa vain kolme hoitajaa.