Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Oppisopimusopiskelija voidaan tietyin edellytyksin laskea mukaan henkilöstömitoitukseen vanhusten tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa

Oppisopimusopiskelija voidaan tietyin edellytyksin laskea mukaan henkilöstömitoitukseen vanhusten tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa

8.7.2021 11:00 / Uutinen

Lähihoitajaksi opiskeleva oppisopimusopiskelija voidaan laskea mukaan vanhuspalvelulaissa määriteltyyn välittömän asiakastyön henkilöstömitoitukseen. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että opiskelijalla on työsopimus toimintayksikön kanssa sekä opintojen kautta hankittu riittävä osaaminen. Työnantajan tehtävä on vanhuspalvelulain mukaisesti arvioida, milloin oppisopimusopiskelijan osaaminen hoidon ja huolenpidon tehtävissä on riittävää, jotta hänet voidaan laskea mukaan henkilöstömitoitukseen. Osaamista on arvioitava suhteessa tutkinnon perusteisiin, ammattihenkilölainsäädännön edellyttämään osaamiseen ja työpaikan osaamistarpeisiin. Vastuu opiskelijan riittävästä osaamisen arvioinnista on aina työnantajalla. Opiskelijan työskentely yksin työvuorossa on lain vastaista.

Oppisopimusopiskelijan tekemä siivous, pyykki- tai ruokahuolto tai muut välilliset tehtävät opintojen edellyttämän tuntimäärän ohella lasketaan välilliseen työhön.

Valvontaviranomaiset käyttävät näitä ohjeita lakisääteisen henkilöstömitoituksen valvonnan pohjana.

Vähimmäishenkilöstömitoituksesta iäkkäiden henkilöiden tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa säädetään vanhuspalvelulaissa (finlex.fi). Laki edellyttää toimintayksikössä henkilöstöä, jonka määrä, koulutus- ja tehtävärakenne vastaavat yksikön palveluja saavien iäkkäiden henkilöiden määrää ja heidän toimintakykynsä edellyttämää palvelun tarvetta ja joka turvaa heille laadukkaat palvelut.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Elina Uusitalo, Valvira, 0295 209 334
Sosiaalihuollon ylitarkastaja Leila Eklöv, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, 0295 016 164
Sosiaalihuoltoyksikön päällikkö Kirsi Laitinen, Itä-Suomen aluehallintovirasto, 0295 016 821
Sosiaalihuollon ylitarkastaja Merja Isoaho, Lapin aluehallintovirasto, 0295 017 047
Sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja Nina Siro-Södergård, Lounais-Suomen aluehallintovirasto, 0295 018 114
Sosiaalihuollon ylitarkastaja Anita Paavola, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, 0295 018 841
Sosiaalihuollon ylitarkastaja Päivi Räinä, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, 0295 017 024

Ohje lähihoitaja-oppisopimusopiskelijan työajan huomioimisesta vanhuspalveluiden tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa (pdf) (valvira.fi)

Valvontaviranomaisten ohje välillisestä ja välittömästä työstä (valvira.fi)