Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Oppilaitokset vastaavat terveydenhuollon ammattihenkilöiden tutkintoon hyväksilukemiensa opintotodistusten tarkistamisesta

Oppilaitokset vastaavat terveydenhuollon ammattihenkilöiden tutkintoon hyväksilukemiensa opintotodistusten tarkistamisesta

6.11.2014 15:57 / Uutinen

Salon poliisi on tiedottanut, että vanhuksen surmaamisesta epäiltynä vangittujen sairaanhoitajien epäillään väärentäneen työtodistuksia ja tutkintoja, jotka on luettu hyväksi heidän suorittaessaan ammattitutkintoa Suomessa.

Oppilaitokset voivat lukea opiskelijan hyväksi näiden suorittamia aikaisempia opintoja, ja oppilaitokset myös vastaavat näiden tutkinto- ja opintotodistusten tarkistamisesta. Sairaanhoitajia valmistavien ammattikorkeakoulujen valvonnasta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Valvira laillistaa Suomessa koulutetut terveydenhuollon ammattihenkilöt oppilaitoksista saamiensa tietojen perusteella.

Oppilaitos, josta toinen epäillyistä on valmistunut, on kertonut Valviralle, että se ei ole selvittänyt virolaisen todistuksen oikeellisuutta ottamalla yhteyttä virolaiseen oppilaitokseen. Kyseinen oppilaitos on viime viikon lopulla pyytänyt Valviralta virka-apua toisen epäillyn Virossa hankkimien tutkinto- ja opintotodistusten oikeellisuuden selvittämiseksi. Valvira selvittää tilannetta myös toisen sairaanhoitajan tutkintojen osalta.

Lisätietoja:

Ryhmäpäällikkö, esittelijäneuvos Maarit Mikkonen, puh. 0295 209561
Johtaja Jussi Holmalahti, puh. 0295 209 500