Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Omavalvontasuunnitelma on palvelulupaus turvallisuudesta ja laadusta

Omavalvontasuunnitelma on palvelulupaus turvallisuudesta ja laadusta

7.2.2020 09:30 / Uutinen

Varhaiskasvatuksen palveluntuottajalla on aina ensisijainen vastuu siitä, että palvelu on laadukasta ja turvallista, ja että se täyttää laissa toiminnalle asetetut vaatimukset. Omavalvontasuunnitelma auttaa ennaltaehkäisemään ja korjaamaan mahdollisia ongelmia ja toimii palveluntuottajan laatutyön tukena.

Omavalvonnalla on varmistettava mm. henkilöstön riittävyys koko toimintapäivän ajaksi. Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lukumäärä, ikä ja päivittäinen varhaiskasvatuksessa viettämä aika tulee ottaa huomioon mitoituksessa ja henkilökunnan työvuorosuunnittelussa.  

Valvonnan keinoista varhaiskasvatuspalveluiden kehittämiseen keskusteltiin 6.2.2020 Turussa järjestetyssä Valviran ja Lounais-Suomen aluehallintoviraston yhteisessä tilaisuudessa.

-    Omavalvonnan perusidea on tunnistaa palvelun onnistumisen kannalta kriittiset työvaiheet ja riskit, ennaltaehkäistä ongelmia ja toisaalta korjata mahdolliset ongelmat nopeasti, toteaa lakimies Riitta Husso Valvirasta.

Kirjallisen, esillä pidettävän omavalvontasuunnitelman laatiminen ja sen toteuttamisen seuraaminen on yksityisille varhaiskasvatuksen palveluntuottajille lakisääteinen velvollisuus. Kirjallisen omavalvontasuunnitelman laatiminen on suositeltavaa myös julkisille palveluntuottajille, sillä sekä yksityisellä että julkisella palveluntuottajalla on aina velvollisuus huolehtia palvelun turvallisuudesta ja laadusta. Valvira antaa kevään aikana ohjeistuksen palveluntuottajien omavalvonnalle.  

Valvira ja aluehallintovirastot järjestävät kevään aikana varhaiskasvatuksen järjestäjille ja yksityisille palveluntuottajille koulutustilaisuuksia, joissa keskustellaan valvonnan keinoista varhaiskasvatuspalveluiden kehittämisessä. Ensimmäinen tilaisuus pidettiin 6.2.2020 Turussa. Tilaisuudet ovat osa Valviran ja aluehallintovirastojen yhteistä varhaiskasvatuksen valvontaohjelmaa, jonka toimeenpanoa voi seurata Twitterissä aihetunnisteella #vakavalo2020.  

Lisätietoja:

Valvirassa

Satu Räsänen, ylitarkastaja, puh. 0295 209 637

Susanna Inget, ylitarkastaja, puh. 0295 209 305

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi

Aluehallintovirastoissa

Ulla Soukainen, ylitarkastaja, Lounais-Suomen aluehallintovirasto, puh. 0295 018 057

etunimi.sukunimi(at)avi.fi