Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Omavalvontaseminaarissa tuettiin palveluntuottajien hyvien käytäntöjen levittämistä

Omavalvontaseminaarissa tuettiin palveluntuottajien hyvien käytäntöjen levittämistä

26.9.2016 09:09 / Uutinen

Pohjoisen Suomen julkisen ja yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon johto, omavalvonnan sekä potilasturvallisuuden, asiakasturvallisuuden ja laadunhallinnan vastuuhenkilöt ja potilasturvallisuus- ja laatutyötä tekevät kokoontuivat Ouluun ja Rovaniemelle omavalvontaa käsittelevään seminaariin 21.9.2016. Seminaariin osallistuttiin videoyhteyden kautta 22 paikkakunnalta eri puolilta Lappia ja Pohjois-Suomea. Alueellisen omavalvontaseminaarin järjestivät Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Lapin aluehallintovirasto ja Valvira. Omavalvontaseminaarin tavoitteena oli selkiyttää omavalvontaa ensisijaisena valvonnan muotona sekä auttaa palveluntuottajia rakentamaan omaan yksikköönsä parhaiten sopiva omavalvonnan malli.

Omavalvonta on sosiaali- ja terveydenhuollon laadun ja sisällön valvonnan ensisijainen valvontamenetelmä, jonka avulla palveluntuottajalla on välitön mahdollisuus puuttua epäkohtiin ja ennaltaehkäistä niitä. Palveluntuottaja varmistaa omavalvonnalla omatoimisesti palvelun laadun niin, että toiminnassa toteutuvat lainsäädännön, lupaehtojen, laatusuositusten ja palveluntuottajan itse omalle toiminnalleen asettamat laatuvaatimukset. Omavalvonta on osa toimintayksikön jatkuvaa kehittämis- ja laatutyötä. Se perustuu suunnitelmallisesti toteutettuun riskinhallintaan ja edistää hyvän turvallisuuskulttuurin luomista.

Hallitusohjelman mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon resurssiohjauksesta siirrytään tulosten ohjaamiseen. Valvonnassa siirrytään resurssien valvonnasta asiakkaan saaman palvelutuloksen valvontaan kuntien omavalvonnassaan määrittelemien tulosindikaattoreiden avulla. Samalla siirrytään yksityiskohtaisesta ohjauksesta nykyistä strategisempaan ohjaukseen. Palvelujen sisältöjen normittamisesta luovutaan tavoitteena palvelujen tulosten seuranta ja mittaaminen.

Omavalvonnan edistäminen on keskeinen osa sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallista valvontaohjelmaa 2016–2019.

Sosiaali- ja terveydenhuollon omavalvontaseminaarin 21.9.2016 materiaalit

Seuraa valvontaohjelman toimeenpanoa Twitterissä: #sotevalo16

Lisätietoja

Hanna Ahonen, sosiaalineuvos
puh. 0295 209 603
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi