Nippu päätöksiä
Julkaisut ja määräykset

Sisältöjulkaisija

null Omavalvontaohje alkoholijuomien valmistajille

Omavalvontaohje alkoholijuomien valmistajille

21.2.2018 10:24

Valviran ohje 7/2018

Omavalvontaohje alkoholijuomien valmistajille (pdf)

Alkoholilain (1102/2017) mukaan alkoholijuomien valmistaja vastaa kulutukseen luovuttamansa alkoholijuoman laadusta ja koostumuksesta sekä siitä, että tuote ja sen päällysmerkinnät ja muu esittely ovat siitä annettujen säännösten ja määräysten mukaisia.

Valmistusluvan myöntämiseen tarvittavista edellytyksistä säädetään alkoholilaissa. Laissa edellytetään että luvanhakijalla on mm. tuoteturvallisuuden varmistamisen edellyttämä osaaminen sekä valmistustilat, laitteet ja valmistusmenetelmät, jotka soveltuvat tuote- ja elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi. Lisäksi hakijan edellytetään laativan alkoholilain mukainen omavalvontasuunnitelma, jossa kuvataan miten alkoholilain edellytysten noudattamista seurataan. Alkoholilain mukainen omavalvontasuunnitelma voidaan yhdistää elintarvikelain mukaiseen omavalvontasuunnitelmaan.

Määräyksiä elintarvikkeiden, kuten alkoholijuomien, tuoteturvallisuuden varmistamiseksi ja riittävän valvonnan toteamiseksi annetaan tarkemmin elintarvikelainsäädännössä.

Tällä ohjeella päivitetään Valviran ohjetta 11/2011 (Dnro 740/99/2011). Päivityksessä huomioidaan 1.3.2018 voimaan astuneen alkoholilain 1102/2017 vaatimukset omavalvonnalle. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa alkoholilain valvonnasta (158/2018) säädetään tarkemmin mm. omavalvontasuunnitelman sisällöstä.
 

Lisätietoja:

alkoholi(at)valvira.fi