Nippu päätöksiä
Julkaisut ja määräykset

Sisältöjulkaisija

null Omavalvontaohje alkoholijuomien tukkumyyjille

Omavalvontaohje alkoholijuomien tukkumyyjille

13.3.2018 10:27

Valviran ohje 15/2018

Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi - alkoholijuomien tukkumyynti (pdf)

Omavalvonta on osa yrityksen toimintaa, jolla se valvoo toimintaansa varmistaakseen lainsäädännön asettamat vaatimukset. Elintarvikelain mukaisella omavalvonnalla varmistetaan mm. se, että tuotteet ovat turvallisia ja alkoholilain mukaisella omavalvonnalla varmistutaan toiminnan lainmukaisuudesta alkoholilain näkökulmasta. Tukkumyyjällä tulee olla sekä alkoholi- että elintarvikelain mukainen kirjallinen omavalvontasuunnitelma. Alkoholilain mukainen omavalvontasuunnitelma voidaan tarvittaessa yhdistää elintarvikelain mukaiseen omavalvontasuunnitelmaan.

Omavalvontasuunnitelman laatimista varten Valvira on tehnyt oheisen ohjeen ja lomakkeen. Omavalvontasuunnitelma ei ole määrämuotoinen, mutta suunnitelman laadinnassa tulee ottaa huomioon lomakkeessa kuvatut osa-alueet. Omavalvontasuunnitelma on pidettävä ajan tasalla ja se on oltava suunnitelmaa toteuttavan henkilökunnan ja valvontaviranomaisen saatavilla.

Tällä ohjeella päivitetään Valviran ohjetta 12/2011 (Dnro 741/99/2011). Päivityksessä huomioidaan 1.3.2018 voimaan astuneen alkoholilain 1102/2017 vaatimukset omavalvonnalle. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa alkoholilain valvonnasta (158/2018) säädetään tarkemmin mm. omavalvontasuunnitelman sisällöstä.

Lisätietoja:

alkoholi(at)valvira.fi