Hoitaja auttaa potilasta
Valittu osio: Sosiaalihuolto

Sisältöjulkaisija

null Omavalvonnan toteutuminen yksityisessä sosiaalihuollossa

Omavalvonnan toteutuminen yksityisessä sosiaalihuollossa

12.9.2013 10:39

Valvira teki joulukuussa 2012 kyselyn ympärivuorokautisia laitos- ja asumispalveluja tarjoaville lastensuojelun, kehitysvammaisten ja vammaisten sekä mielenterveys- ja päihdehuollon palveluntuottajille omavalvontasuunnitelman laatimisen toteutumisesta. Kyselyssä keskityttiin selvittämään, onko omavalvontasuunnitelmat laadittu ja ovatko ne julkisesti nähtävillä.

Vastaukset osoittivat, että tieto velvollisuudesta laatia omavalvontasuunnitelma on tavoittanut yksityiset palveluntuottajat ja omavalvontasuunitelmia on laadittu hyvin. Vain 3 % vastanneista yksiköistä ilmoitti, ettei omavalvontasuunnitelmaa ole laadittu. Yli puolessa (64 %) vastanneista yksiköistä omavalvontasuunnitelma oli laadittu yhteistyössä johdon ja henkilöstön kesken ja omavalvonnan vastuuhenkilö oli nimetty lähes kaikissa (97 %) vastanneista yksiköistä. Eniten puutteita todettiin omavalvontasuunnitelman julkisesti esillä pitämisessä. Noin puolessa yksiköistä (52 %) omavalvontasuunnitelma oli saatavissa johtajan huoneesta tai toimistosta, mikä ei täytä omavalvontasuunnitelman julkisuudelle asetettuja vaatimuksia.

Jatkotoimenpiteenä Valvira on antanut yksityisille palveluntuottajille omavalvontasuunnitelman julkisuutta ja laatimista koskevan ohjeen.

Omavalvonnan toteutuminen yksityisissä sosiaalihuollon palveluissa (Selvityksiä 2:2013)
Lastensuojelu, vammaispalvelut, mielenterveyspalvelut, päihdehuolto